"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne z Mikołajek Pomorskich Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie sztumskim

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne z Mikołajek Pomorskich Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie sztumskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Gmina Mikołajki Pomorskie
21.08.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
21.08.2022

W niedzielę 21 sierpnia 2022 roku podczas Gminnej Biesiady w Mikołajkach Pomorskich Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorował laureata w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”. W wydarzeniu z udziałem Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie Marii Pałkowskiej-Rybickiej, Krystiana Zdziennickiego - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie oraz Barbary Bałki – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej uczestniczyło kilkuset mieszkańców gminy.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich jest instytucją realizującą zadania własne gminy w dziedzinie kultury. Głównym zadaniem instytucji jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz inspirowanie i rozwijanie ich aktywności artystycznej. Wszystkie te zadania są realizowane w czasie zajęć stałych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez cały rok. Ponadto należy podkreślić, że realizacja powyższych zadań jest kierowana także do seniorów.

Warto również ukazać wpływ Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w kształtowanie dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia osób starszych. Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne jest pracodawcą, który zatrudnia 37% kadry w wieku senioralnym.

Jako pracodawca dba o przyjazną atmosferę w zespole i stosuje szereg udogodnień dla pracowników 50+. Przy Bibliotece Publicznej stanowiącej część Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego aktywnie działa Dyskusyjny Klub Książki zrzeszający przede wszystkim czytelników w wieku 50+. Biblioteka każdego roku zakupuje księgozbiór, który spełnia oczekiwania również seniorów.

Bliska Gminnemu Centrum Kulturalno Bibliotecznemu jest również idea wolontariatu, dlatego też przy Centrum działa zespół Country Power prowadzony przez pracownika pana Zbigniewa Cempę, a zrzeszający seniorów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności muzyczno – wokalne.

Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne stawia na współpracę, dlatego w siedzibie instytucji zlokalizowany jest Klub Seniora „Pozytywka”. Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego Tomasz Krupa aktywnie współpracuje ze społecznością klubowiczów i jest otwarty na propozycje działań i włączania seniorów w tworzenie oferty kulturalnej gminy Mikołajki Pomorskie.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca Seniorów: Krystian Zdziennicki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Taka Gmina” w Sztumie

Nagrody

  • dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

[fot. Gmina Mikołajki Pomorskie]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk