Otwarty konkurs ofert – promocja i organizacja wolontariatu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 824/379/22 z dnia 23 sierpnia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2022 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu. Oferty przyjmowane są do 15 września br.

Cel konkursu

Celem realizacji zadania jest promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym.

Środki

Na realizację zadania w roku 2022 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 120 000 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 20 000 zł.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 15 września 2022 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej – do 15 września 2022 r. do godz. 15:45.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk