"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Jadwiga Sommer – Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką w powiecie wejherowskim

Jadwiga Sommer – Zwyczajną – Niezwyczajną Seniorką w powiecie wejherowskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
04.09.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
04.09.2022

W niedzielę 4 września 2022 roku podczas Dożynek Gminnych w Strzepczu w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” została nagrodzona Jadwiga Sommer. Nagrodę w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka wręczyła Iwona Mielewczyk – Radna Województwa Pomorskiego. W wydarzeniu z udziałem Wójt Gminy Linia Bogusławy Engelbrecht, Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius oraz Barbary Bałki – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej uczestniczyło kilkuset mieszkańców gminy Linia.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Jadwiga Sommer, jest mieszkanką Gminy Linia. Seniorka jest wieloletnią działaczką z terenu Gminy Linia, którą cechują pracowitość oraz skromność. Od roku 1985 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lini, a w roku 1999 w wyniku konkursu została dyrektorem Zespołu Szkół w Lini. Funkcję tę pełniła do chwili przejścia na emeryturę tj. do roku 2007r.

W roku 1987 przyczyniła się do nadania szkole w Lini imienia Leonida Teligi. W roku 2000 z jej inicjatywy powstała w szkole pracownia komputerowa. Była nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem w zakresie przedmiotów humanistycznych. Jako ekspert wielokrotnie uczestniczyła w komisjach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli. W okresie swojej pracy zawodowej prowadziła teatr dla dzieci, zainicjowała niedziele otwarte w szkole, które stały się świętem dla środowiska i były obchodzone corocznie. W styczniu 1999r. szkoła otrzymała herb nadany przez Radę Gminy Linia. Seniorkę odznaczono wieloma nagrodami kuratora, za jej zaangażowanie i pracę.

W 2010 roku Jadwiga Sommer została radną. Przez dwie kadencje sprawowała funkcję przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty, której obecnie jest członkiem.

Pani Jadwiga od 2008 roku jest założycielem i prezesem stowarzyszenia „Bądźmy razem”, które skupia w sobie osoby niepełnosprawne, seniorów oraz osoby samotne. Seniorka w pełni angażuje się działalność stowarzyszenia organizując spotkania, treningi Nordic Walking, wyjazdy a także spotkania tematyczne, aby integrować mieszkańców i dać możliwość spędzenia czasu w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dzięki pozyskiwaniu funduszy dla stowarzyszenia działalność jego jest stale uatrakcyjniana. Jadwiga Sommer jest osobą otwartą, pomocną, wrażliwą na krzywdę innych ludzi i dla której nie ma rzeczy niemożliwych, co nie raz udowodniła. Seniorka pomaga w corocznym Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego organizowanym w Lini jako członkini komisji konkursowej. Jako polonistka posiada ogromną wiedzę, dlatego jest cenioną specjalistką podczas licznych konkursów recytatorskich w Gminnym Domu Kultury w Lini.

Wolontariuszka angażuje się w organizację corocznego Gminnego Dnia Dziecka, imprezy takie jak: dożynki, powitanie lata i inne wydarzenia realizowane w Gminie Linia. Wszystkie wymienione wyżej zadania Pani Jadwiga Sommer realizuje charytatywnie dla dobra społeczności gminnej. W ubiegłym roku przyznano pani Jadwidze Sommer odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Seniorka jest szanowaną osobą wśród mieszkańców Gminy Linia, a najbardziej cieszy się sympatią wśród dzieci i osób niepełnosprawnych.

Kandydaturę zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego – Bogusława Engelbrecht – Wójt Gminy Linia

Nagrody

Laureatka otrzymuje:

kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Gratulujemy laureatom oraz nominowanym w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”.

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia, fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk