POMORSKA RADA DS POLITYKI SENIORALNEJ
Siódme spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 13 września 2022r.

Siódme spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej – 13 września 2022r.

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska
13.09.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
13.09.2022

Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (kadencja 2021-2025) spotkali się po raz kolejny w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Obrady poprowadziła – Anita Richert-Kaźmierska – Zastępczyni Przewodniczącej Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Dominującymi tematami podejmowanymi podczas spotkania były wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych oraz dobre praktyki z Choczewa koncentrujące się wokół współpracy międzypokoleniowej.

Anita Richert-Kaźmierska zaprezentowała przesłanki realizacji procesu deinstytucjonalizacji podkreślając, że wypromowanie usług środowiskowych wymaga zbudowania spójnego systemu programowania, koordynowania i monitorowania systemu usług społecznych, którego rozwój powinien być oparty o partnerstwo publiczno – społeczne i udział partnerów sektora ekonomii społecznej we współkreowaniu, realizacji i monitorowaniu zadań.

Piotr Zarzeczny przedstawił przykłady działań międzypokoleniowych realizowanych przez Stowarzyszenie Carpe Diem Semper oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Choczewie podkreślając wartość współpracy w ramach wolontariatu.

[Galeria zdjęć: fot. Aleksandra Skowrońska]
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk