PRACA
Praca - banner

Pomorski Ośrodek Adopcyjny przedłuża rekrutację na stanowisko ds. kadr i płac [OGŁOSZENIE]

Pomorski Ośrodek Adopcyjny przedłuża rekrutację na stanowisko ds. kadr i płac [OGŁOSZENIE]
16.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.09.2022

Termin składania dokumentów aplikacyjnych w ramach naboru na wolne stanowisko pracy od specjalisty do starszego specjalisty: samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i płac w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Gdańsku wskazany w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko z dnia 29 sierpnia 2022 r. zostaje przedłużony do dnia 23 września 2022 r. (piątek) do godz. 15:00.

Pozostałe warunki naboru wskazane w ww. ogłoszeniu o naborze pozostają bez zmian. Dokumenty aplikacyjne złożone w pierwotnym terminie zostaną uwzględnione w toczącym się procesie naboru.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk