"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Wręczono nagrody laureatom konkursu „Pomorskie dla Seniorów” z powiatu lęborskiego i Sopotu

Wręczono nagrody laureatom konkursu „Pomorskie dla Seniorów” z powiatu lęborskiego i Sopotu

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
16.09.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
16.09.2022

W piątek 16 września 2022 roku podczas III Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorował Zwyczajną-Niezwyczajną Seniorkę: Barbarę Gawron-Gołębiowską oraz Pracodawcę przyjaznego Seniorom: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z Sopotu.

Laureatka w kategorii Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka: Barbara Gawron-Gołębiowska

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Barbara Gawron Gołębiowska jest znaną w społeczności Łeby i pobliskich miejscowości organizatorką i opiekunką artystyczną warsztatów artystycznych prowadzonych pod nazwą Klub „Absurd”. Początki działalności tego stowarzyszenia sięgają 2001 roku, kiedy z inicjatywy Kandydatki powołana została grupa ok. 20 osób zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań plastycznych, malarskich. W grupie tej spotykały się wówczas osoby dorosłe i młodzież. Integracja międzypokoleniowa w ramach wspólnych zainteresowań i twórczych pasji okazała się niebawem ważnym czynnikiem oddziaływania na społeczny odbiór działalności Klubu „Absurd”. Coroczne wernisaże, które gromadziły, podobnie jak obecnie, wielu miłośników artystycznych dokonań, dostrzeżone zostały przez mieszkańców i uznane zostały za cenną inicjatywę przez władze miasta. Dla utalentowanej młodzieży stały się często początkiem drogi zawodowej w dziedzinach artystycznych.

W ostatnich latach w warsztatach uczestniczą seniorki, mieszkanki Łeby i okolic, które po wakacyjnym sezonie spotykają się, by pod opieką i wsparciem Kandydatki (z wykształceniem artystycznym) kształtować własne, indywidualne zainteresowania plastyczne, głównie w malarstwie, rysunku ale też inspirowane przez Kandydatkę, w technikach malowania na tkaninie, filcowania, decoupage’u. Spotkania mają także formułę rozmów o sztuce, zachęcania do rozwijania indywidualnych predyspozycji i ujawnianych talentów.

Obrazy członkiń klubu obecne są w wielu pensjonatach Łeby, w mini galeriach powstających w mieście, wystawiane są w ramach Klubu „Absurd” na aukcjach wspierających WOŚP czy innych akcjach charytatywnych. Klub organizuje ponadto różne konkursy, wyjazdy na wystawy, uczestniczy w plenerach malarskich artystów, przyjeżdżających do Łeby.

Konsekwentna i pełna zaangażowania, pasji działalność Kandydatki od wielu lat aktywizuje wiele seniorek, kobiet poszukujących możliwości twórczego spędzania wolnego czasu, trwale wpisała się w kulturalne, artystyczne oblicze miasta i społeczności lokalnej.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna mieszkaniec województwa pomorskiego, Zdzisław Stasiak-Przewodniczący Rady Seniorów w Łebie

Laureat w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie (nagrodę odebrał zastępca dyrektora Maciej Jeszka)

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalność)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie obejmuje zadania z zakresu realizacji sportu, turystyki masowej i kwalifikowanej oraz prowadzenie działalności gospodarczej i eksploatacyjno-remontowej w obiektach, terenach i urządzeniach powierzonych przez Gminę Sopot. Zatrudniamy – jako nieliczni, na podstawie umowy o pracę ponad 64% seniorów w wieku powyżej 50 roku życia. Są to pracownicy, którzy pracują z nami od powstania podmiotu. Osoby te wykonują głównie prace administracyjno-biurowe, które wymagają od zatrudnionych koncentracji oraz wspierają ich w dalszym rozwoju zawodowym. Co więcej w sezonie (tj. kwiecień-wrzesień) zatrudniamy na podstawie umowy – zlecenie dodatkowe 90% seniorów. Dzięki temu mają motywację do wyjścia z domu, czują się potrzebni i nawiązują nowe kontakty. Promujemy współpracę, międzypokoleniową poprzez udział w różnych grupach wiekowych w różnych zadaniach – dzięki temu młodsze osoby z chęcią uczą się od osób starszych, rozwijając swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, a starsze od osób młodszych np. sprawniejszego „poruszania się” w świecie wirtualnym. Dużo rozmawiamy, pomagamy sobie i wspieramy się wzajemnie w rozwoju. Najważniejszy jest jednak fakt, że nie mówimy seniorom „nie” — tak, jak to bywa w prywatnych firmach. Uważamy, że seniorzy to wartościowe osoby, ponieważ mają wieloletnią wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji powierzonej pracy.

Kandydaturę zgłosiła: Jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego: Magdalena Czarzyńska-Jachim Wiceprezydentka Sopotu

Nagrody:

Laureatka w kategorii Zwyczajna/Niezwyczajna Seniorka otrzymuje:

kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Laureat w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom otrzymuje:

dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

[Fot. Aleksandra Skowrońska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk