"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Marszałek Mieczysław Struk uhonorował Zwyczajnego – Niezwyczajnego Seniora z powiatu człuchowskiego

Marszałek Mieczysław Struk uhonorował Zwyczajnego – Niezwyczajnego Seniora z powiatu człuchowskiego

Zdjęcie z przebiegu wydarzenia.
18.09.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
18.09.2022

W niedzielę 18 września 2022 r. podczas Pomorskiego Święta Plonów w Debrznie, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk uhonorował laureata konkursu "Pomorskie dla Seniorów". Nagrodę w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior otrzymał Pan Wacław Wołujewicz. Wśród wielu osób uczestniczących w wydarzeniu znaleźli się m.in. Leszek Bonna- Wicemarszałek WP, Jan Kleinszmidt - Przewodniczący Sejmiku Pomorskiego, Aleksander Gappa - Starosta Człuchowski oraz Wojciech Kallas - Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno. We wręczeniu nagrody Marszałkowi Mieczysławowi Strukowi towarzyszyła Barbara Bałka - Pełnomocniczka MWP ds. Polityki Senioralnej.

Informacja o laureacie

  • Kandydaturę zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego – powiat człuchowski: Aleksander Gappa – starosta człuchowski

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pan Wacław Wołujewicz  jest mieszkańcem Gminy Przechlewo od 1964 r. bardzo mocno zaangażowanym w codzienne sprawy społeczności Powiatu Człuchowskiego, a przede wszystkim ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych Gminy Przechlewo.

Przechodząc na emeryturę postanowił zostać pogodnym, ale aktywnym seniorem, co przekłada się na jego ogromny autorytet w społeczeństwie przechlewskim. Od 1998 roku nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, społeczeństwo przechlewskie w wyborach samorządowych powierza mu mandat radnego Rady Powiatu Człuchowskiego, co świadczy o dużym zaufaniu, szacunku i autorytecie. Warto w tym miejscu dodać, że w ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. i 2014 r. uzyskał najwyższy wynik poparcia w całym powiecie człuchowskim, wśród kandydatów ubiegających się o mandat radnego.

W samorządzie powiatu człuchowskiego sprawuje funkcję członka Zarządu Powiatu, piastuje również zaszczytną funkcję przewodniczącego komisji zdrowia i pomocy społecznej.

Wacław Wołujewicz aktywnie działa w kole rejonowym Polskiego Związku Rencistów i Emerytów- będąc jednym z inicjujących spotkania okolicznościowe, wyjazdy krajoznawczo-turystyczne, czy też aktywność fizyczną. Udowadnia, Ze w każdym wieku można być pomocnym i udowadniać, że reprezentowanie seniorów ma sens i jest jego potrzeba w środowisku lokalnym aby rozmawiać i sygnalizować problemy, zajmować się tym wszystkim, co jest dla ludzi starszych ważne.

Jako wiceprzewodniczący Koła Polskiego Związku Pszczelarzy w Przechlewie corocznie inicjuje dzielenie się z wychowankami Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie miodem-dobrem naturalnego produktu wytwarzanego z nektaru kwiatów przez pszczoły. Młodzi wychowankowie Domu Dziecka niezmiernie wdzięczni są seniorom za ten dar, który ma korzystny wpływ na ich zdrowie.

W środowisku Gminy Przechlewo pomaga ludziom starszym i niepełnosprawnym, samotnym-niezmotoryzowanym w dotarciu do świadczeń zdrowotnych. Sytuacja osób niesamodzielnych i ich rodzin, które często nie są w stanie pogodzić pracy zawodowej z opieką nad swoimi bliskimi jest mu znana, również jako członkowi Człuchowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum.

Jako aktywny senior od początku jest wolontariuszem Wiejskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą wspiera od kilkunastu lat jednocząc i angażując sprawnych seniorów.

  • Nagrody przyznawane w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior: kosz z produktami regionalnymi, grafika oraz okolicznościowy dyplom

[Poniżej galeria zdjęć z wydarzenia]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk