"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
W Słupsku wręczono nagrody laureatom konkursu „Pomorskie dla Seniorów”

W Słupsku wręczono nagrody laureatom konkursu „Pomorskie dla Seniorów”

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Iwona Olczak
22.09.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
22.09.2022

W czwartek 22 września 2022 roku podczas spotkania Słupskiej Rady Seniorów, Danuta Wawrowska - Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka uhonorowała Zwyczajną-Niezwyczajną Seniorkę: Dorotę Staszewską oraz Przyjaciela Seniorów: Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej. W wydarzeniu wzięła udział Zastępczyni Prezydentki Miasta Słupska Marta Makuch a Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowały: Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej oraz Iwona Olczak z Referatu Polityki Senioralnej. Barbara Bałka podczas spotkania zaprezentowała działania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Laureatka w kategorii Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka: Dorota Staszewska

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Dorota Staszewska na Kaszubach, w Niezabyszewie. Dorastała w uzdolnionej artystycznie rodzinie. Wielu jej członków grało, śpiewało, tańczyło uświetniając regionalne święta i uroczystości. Mama, kontynuując wielopokoleniową tradycję, była organistą i prowadziła chór kościelny. Od dzieciństwa Dorota malowała, uczyła się gry na akordeonie, gitarze, organkach i śpiewała.

Dorota Staszewska jest absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. Jako studentka była członkiem znanego w kraju i poza granicami chóru akademickiego, z którym uczestniczyła w konkursach śpiewaczych w Polsce oraz w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii, nie kontynuowała pracy w wyuczonej specjalności. Dodatkowo ukończyła Studium Doskonalenia Pedagogicznego oraz Podyplomowe Studia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Jako instruktor teatralny, choreograf i muzyk pracowała w Szczecinie z dziećmi do emerytury, na którą przeszła w 2006r.

Wtedy po 39 latach wróciła w rodzinne strony i od tego momentu, z wewnętrznej potrzeby, zaczęła realizować swoje pasje: czyli malarstwo, muzykę oraz popularyzację kultury regionalnej. Pracowała w rodzinnym Niezabyszewie, a później w Słupsku. Opracowywała repertuar dla dziecięcego kaszubskiego zespołu „Kacper i Lenka”, współpracowała z muzykami Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Bytów”. Tworzy opracowania muzyczne i choreograficzne dla Kół Gospodyń Wiejskich, uczestniczy w Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”. Od wielu lat jest członkiem popularnej na wybrzeżu Słupskiej, Kaszubskiej Kapeli „Zgoda”. Uczestniczy w Konkursach Sztuki i Rękodzieła organizowanych przez Muzeum Pomorza Środkowego. Jako, że jej ulubionym instrumentem jest akordeon, od dziesięciu lat uczestniczy w Dniu Jedności Kaszubów w biciu rekordów w jednoczesnej grze na akordeonach. Jest również wieloletnim jurorem w Konkursie Recytatorskim i Czytania w Języku Kaszubskim w Szkole Podstawowej nr 2 w Słupsku oraz w ramach wolontariatu prowadzi zajęcia edukacyjne z przedszkolakami na temat tradycji i kultury Kaszubów.

Pasje malarskie realizuje w zaciszu domowym. Lubi tworzyć portrety, inspiracji szuka w malarstwie europejskim, a z polskich twórców korzysta z doświadczeń Zdzisława Beksińskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera i Józefa Wyczółkowskiego. Maluje kwiaty, motyle, pejzaże. Próbowała różnych technik plastycznych, rozpoczynała od grafitu, później były pastele i  farby akrylowe. Dorota Staszewska współpracuje ze środowiskiem twórczym Stupska. Jest wieloletnią członkinią Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego. Uczestniczy w plenerach, konkursach i wernisażach. Jest laureatką wielu nagród. W 2019 r. otrzymała nagrodę Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego dr Antoniego Szredera. Prace Doroty można było oglądać na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Muzeum Pomorza Środkowego, Kaplicy św. Jerzego, Herbaciarni, SCOPiES-ie, galeriach: Akademii Pomorskiej i Starostwa Powiatowego oraz instytucji kultury na Pomorzu. Swoich obrazów nie sprzedaje, czyni darowizny na akcje charytatywne oraz przekazuje na kolejne aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dorota Staszewska ze Słupskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku związana jest od siedmiu lat. Jest lub była członkinią wielu sekcji: malarskiej, chóru, tańca country, wolontariatu oraz teatralnej. Przygotowuje opracowania muzyczne dla spektakli uniwersyteckiego teatru, a obecnie, pod kierunkiem Huberta Gendiga pracuje nad rolą w inscenizacji wg. tekstów Calderona de la Barka. Z grupą seniorów, pod kierunkiem dr Anety Dudy, przygotowuje prezentacje tańców i kreacji z końca XIX w. na Festiwal Historyczny Akademii Pomorskiej.

Dorota Staszewska to zwyczajna, niezwyczajna osobowość, wyposażona w wiele talentów, którymi chętnie się dzieli z seniorami oraz z dziećmi i młodzieżą. Jest wieczną optymistką, nigdy nie ma złego humoru, a rozwiązania najtrudniejszych problemów w życiu osobistym i pracy społecznej poszukuje w grze na ukochanym akordeonie, przed blejtramem i w obserwacji oraz utrwalaniu piękna natury i tradycji swojej Małej Ojczyzny.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja  pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca Seniorów – Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Aldona Słowik Prezes Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Laureat w kategorii  Przyjaciel Seniorów – Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej to wspólnota ludzi kochających, rozumiejących i wypowiadających się w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, ceramika) oraz w sztuce słowa. Stowarzyszenie działa w Słupsku i regionie już od dziesięciu lat, od początku prezesem jest mgr Elżbieta Żołyniak, a jego członkami jest 67 osób w wieku od 97 do 25 lat, przy czym zdecydowana większość to seniorzy. Są wśród nich emerytowani naukowcy, twórcy z wykształceniem podstawowym, nauczyciele, dziennikarze, służba zdrowia, stewardessa, kominiarz, budowlańcy, stolarze, architekci, gospodynie domowe, inżynierowie, wojskowi, lingwiści. Tu seniorzy znajdują wsparcie dla realizacji własnych artystycznych pasji odkładanych w okresie aktywności zawodowej. Jak sami mówią, w SOWIE czują się bezpiecznie, bo otacza ich grono ludzi o podobnych zainteresowaniach, mogą szczerze rozmawiać o własnych problemach, są aktywni, czują się spełnieni. Jest to bowiem miejsce tworzone przez ludzi, dla których możliwość spotkania z drugim człowiekiem za pomocą sztuki jest jedną z cenniejszych wartości, zwłaszcza po zakończeniu okresu aktywności zawodowej.

Przynależność do Stowarzyszenia, bez względu na wiek członków, jest formą spełniania indywidualnych potrzeb i aspiracji artystycznych. Seniorom daje możliwość podzielenia się z odbiorcami swoim doświadczeniem i własną interpretacją świata. Różne inicjatywy Stowarzyszenia skierowane są do szerokiego grona odbiorców. SOWA jest znanym na Pomorzu animatorem i popularyzatorem sztuki, poprzez organizacje plenerów i ekspozycji artystycznych pod hasłem „Pejzaże Pomorza” np: w Rowach, Ustce, Słupsku, Warcinie, Łebie, Mikorowie, Smołdzinie, Łupawsku. Uczestnikami tych artystycznych spotkań są profesjonaliści i twórcy amatorzy z Pomorza, seniorzy i ludzie młodzi oraz goście z Danii, Litwy, Rosji, Portugalii, Niemiec.  Prace powstałe podczas plenerów to wspaniały zapis walorów pomorskiej przyrody, życia ludzi, zabytków architektury oraz historii i kultury regionalnej a także zapisanej w nich miłości do rodzinnej ziemi i podziwu dla jej surowego piękna.

Podczas tych działań odbywają się liczne spotkania z mieszkańcami i warsztaty dla dzieci. Na spotkaniach w ośrodkach kultury, bibliotekach, muzeach regionalnych, obiektach sakralnych, placówkach oświatowych prezentowany jest dorobek artystyczny członków Stowarzyszenia i ich sympatyków. Pod okiem i z inspiracji malarzy i rzeźbiarzy powstawały ciekawe prace. Każde wydarzenie artystyczne wieńczy wystawa uczestników pleneru oraz prezentacja prac dzieci uczestniczących w warsztatach. Z inicjatywy SOWY od lat, przy wsparciu Słupskiego Ośrodka Kultury, rokrocznie organizowany jest konkurs plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości. To znaczące wydarzenie w środowisku pomorskich artystów. Grand Prix konkursu to nagroda Marszałka  Województwa Pomorskiego. Członkowie Stowarzyszenia podejmują od lat współpracę z artystycznie uzdolnioną młodzieżą słupskich liceów oraz słupskim Domem Dziecka. Młodzież z Liceum Plastycznego korzysta z doświadczeń starszych kolegów, jest zapraszana na plenery, prezentuje własne prace na wernisażach oraz uczestniczy w konkursach. Serdeczne przyjaźnie nawiązano z dziećmi z Domu Dziecka.

Wieloletnią tradycją są gwiazdkowe spotkania wigilijne i wizyty w placówce z okazji innych świąt oraz urodzin. Dzieci witają seniorów, bo Ci najczęściej mają czas i są tam z potrzeby serca, jak dobrych przyjaciół. Stowarzyszenie jest w regionie znane i szanowane. Świadczy o tym liczne grono sponsorów z instytucji i osób prywatnych wspierających artystyczne inicjatywy. Do tego grona nalezą Włodarze miasta, Słupski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski i instytucje, wielu przedsiębiorców, Akademia Pomorska, Biblioteka, Muzeum Pomorza Środkowego, lokalne media. Dzięki wsparciu przyznawane są nagrody i stypendia twórcze, udostępniane pomieszczenia na pracownie, wystawy, magazyny, zakup akcesoriów, farb, blejtramów, ram oraz materiały plastyczne dla dzieci. Pandemia i prawie dwuletni okres izolacji zmienił formy pracy SOWY. Pozostały jednak kontakty przyjacielskie i te dla seniorów z SOWY stanowiły życiodajną energię, pomogły przezwyciężyć izolację i co za tym idzie wykluczenie społeczne.

Kandydaturę zgłosiła: organizacja  pozarządowa z terenu województwa pomorskiego, zrzeszająca Seniorów – Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nagrody:

Zwyczajna/Niezwyczajna Seniorka otrzymuje:

kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Przyjaciel Seniorów otrzymuje:

kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

[fot. Iwona Olczak]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk