"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Wręczenie nagrody dla „Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki w powiecie kwidzyńskim

Wręczenie nagrody dla „Zwyczajnej – Niezwyczajnej Seniorki w powiecie kwidzyńskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Krystian Zdziennicki
01.10.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
01.10.2022

W sobotę 1 października 2022 roku podczas X Senioraliów 2022 w Kwidzynie Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorował Teresę Gwóźdź-Pelowską – laureatkę w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”. W wydarzeniu wzięli udział: Andrzej Krzysztofiak - Burmistrz Kwidzyna, Leszek Czarnobaj - Senator RP, Jerzy Śnieg - Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego oraz Lidia Kusz i Eugeniusz Podolak - Członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała Barbara Bałka – Pełnomocnik ds. Polityki Senioralnej.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Teresa Gwóźdź-Pelowska od marca 2013 roku jest przewodniczącą Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kwidzynie. Dzięki jej aktywności nastąpiła reaktywacja działalności oddziału. Jest miłą, koleżeńską i uczynną osobą. Jest bardzo aktywną przewodniczącą, motywującą członków Związku do pracy na rzecz społeczności senioralnej, ściśle współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi i społecznymi na terenie naszego miasta, powiatu a nawet poza granicami naszego powiatu.

Aktywnie uczestniczy w życiu publicznym naszego miasta i powiatu. Współpracuje ze Związkiem Kombatantów w Kwidzynie i powiecie, włącza się we wszystkie akcje pomocowe – pomaga nie tylko seniorom, ale również kombatantom, weteranom walk o niepodległość naszej Ojczyzny i osobom represjonowanym. Pracuje nie tylko na rzecz seniorów, ale również na niwie kultury.

W 1986 roku założyła zespól ludowy Marezianki, który pochodzi z Marezy, spod Kwidzyna i promuje dziedzictwo i kulturę regionu Dolnego Powiśla. Zespół istnieje i pracuje do dziś, bierze czynny udział w wielu imprezach kulturalnych i konkursach – od 36 lat reprezentuje gminę, miasto i powiat Kwidzyn. Zespół uczestniczy w wielu uroczystościach lokalnych uświetniając spotkania a także szerząc kulturę Dolnego Powiśla poza granicami powiatu kwidzyńskiego. W 2021 roku zespół nagrał płytę z okazji 35-lecia zespołu.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego – Pani Irena Olszewska

Laureatka w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Gwóźdź-Pelowska Teresa otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

[fot. Krystian Zdziennicki]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk