POLITYKA MIGRACYJNA
Rusza projekt grantowy „Pomorskie z Ukrainą” ! [INFORMACJA]

Rusza projekt grantowy "Pomorskie z Ukrainą" ! [INFORMACJA]

Grafika poglądowa projektu. Zawiera tekst: Pomorskie z Ukrainą. Projekt grantowy w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Autor: Maciej Kochanowski
21.10.2022
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
21.10.2022

Wszystkie informacje o projekcie znaleźć można pod linkiem: https://rops.pomorskie.eu/projekty-rops/pomorskie-z-ukraina/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk