"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” Przyjacielem Seniorów w powiecie sztumskim

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” Przyjacielem Seniorów w powiecie sztumskim

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Marta Budzińska
14.11.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
14.11.2022

W poniedziałek 14 listopada 2022 roku podczas uroczystości z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia "Dar Serca" w Czerninie k/Sztumu, Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorował laureata w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”. Wydarzenie poprowadził Krystian Zdziennicki a udział w nim wzięli: Leszek Czarnobaj - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Szewczun - Wicestarosta Powiatu Sztumskiego, Leszek Tabor - Burmistrz Sztumu oraz około 120 osób. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” powstało 31.01.1998 roku. Posiada status organizacji pożytku publicznego i jest organizacją non profit. Działa głównie na terenie powiatu sztumskiego, ale również malborskiego i kwidzyńskiego, a do opieki całodobowej przyjmuje osoby z całej Polski. Zgodnie ze statutową działalnością organizacja zajmuje się niesieniem pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, seniorom, a także udzielaniem wsparcia ich rodzinom. Ponadto oferuje opiekę całodobową, dzienną, hospicyjną i długoterminową domową, rehabilitację. Misją stowarzyszenia jest niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym, niepełnosprawnym, starszym oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom, a także podnoszenie sprawności psychoruchowej wśród osób korzystających z usług, które ma w ofercie organizacji. Aktualnie stowarzyszenie prowadzi działania w dwóch jednostkach. Są to ośrodek rehabilitacyjno — opiekuńczy w Sztumie, gdzie świadczone są następujące usługi: opieka domowa paliatywna i długoterminowa, rehabilitacja dzienna oraz ośrodek rehabilitacyjno — opiekuńczy w Czerninie, gdzie świadczone są usługi: opieka całodobowa i dzienna z rehabilitacją dla osób ze stabilnym stanem zdrowia. Warto podkreślić, że stowarzyszenie realizuje liczne projekty, których głównymi odbiorcami są właśnie seniorzy. Dotychczas organizacja zrealizowała dwa projekty w ramach Rządowego Programu na rzecz „Aktywności Społecznej Osób Starszych” na lata 2014-2020.

W 2014 roku był to projekt pn.: „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących”, a w 2018 — roku, pn. „Twój czas – zostań aktywnym seniorem”. Ich celem była aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w warsztatach, wycieczkach, terapii zajęciowej, aktywnościach fizycznych, spotkaniach z ciekawymi osobami i specjalistami różnych dziedzin. Wsparcie seniorów przewidywał też projekt dofinansowany z RPO WP pn. „Razem Możemy Więcej”, który obejmował usługi opiekuńcze, pobyt w  Dziennym Ośrodku Wsparcia, a także usługi psychologa i radcy prawnego.  Aktualnie realizowany w ramach RPO WP jest projekt pn. „Siła Współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum”, który zakłada wsparcie, m.in. 16 seniorów poprzez usługi opiekuńcze, wsparcie asystenta osoby starszej, porady w punkcie konsultacyjnym oraz usługę telemedycyny.

Stowarzyszenie „Dar Serca” stawia również na wolontariat. Dlatego też od lat współdziała z miejscowymi szkołami, z których rekrutowani są wolontariusze. Dzięki wolontariatowi młodzież styka się z osobami chorymi i  seniorami oraz uczy się empatii. Wszyscy wolontariusze dokładają „maleńką kroplę” swojego udziału związanego z niesieniem pomocy bliźniemu, czynią świat piękniejszym i lepszym. Dzięki temu realizują piękną maksymę Jana Pawła Il : „Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Dar Serca współpracuje też z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i grupami nieformalnymi. Przykładowo w ramach współpracy z Młodzieżową Grupą Działania w Sztumie podejmowano inicjatywy działań o charakterze międzypokoleniowym.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego – Krystian Zdziennicki

Nagrody: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie (Prezes – Krystyna Szafrańska) otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

 

[Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Marta Budzińska]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk