SENIORZY
Seminarium „Aktywne Rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej”

Seminarium „Aktywne Rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej”

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Aleksandra Skowrońska
15.11.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
15.11.2022

15 listopada 2022 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbyło się seminarium „Aktywne Rady Seniorów jako ważny czynnik partycypacji społecznej” zorganizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów wraz z Malborską Radą Seniorów. Seminarium otworzył Marek Charzewski – Burmistrz Malborka, podkreślając iż polityka senioralna powinna być kluczowym elementem polityki społecznej. Samorząd Województwa Pomorskiego reprezentowała Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, która zaprezentowała działania Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz Seniorów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Rad Seniorów min. z Gdańska, Gdyni. Redy, Choczewa, Lęborka, Krakowa i Warszawy.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk