SENIORZY
Konferencja szkoleniowa pt. „Silne organizacje senioralne, czyli jak działać sprawnie i skutecznie”

Konferencja szkoleniowa pt. „Silne organizacje senioralne, czyli jak działać sprawnie i skutecznie”

Zdjęcia przedstawiają przebieg konferencji. Fot. Aleksandra Skowrońska
25.11.2022
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
25.11.2022

W czwartek 24 listopada 2022 roku w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli pomorskich senioralnych organizacji pozarządowych.

Wydarzenie otworzyła Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, która jednocześnie wprowadziła do zaplanowanych w ramach konferencji prelekcji. Tematami prezentowanymi były:

  1. Współdziałanie jako skuteczna metoda rozwoju organizacji – Beata Matyjaszyk
  2. Walory prowadzenia poszczególnych form aktywności społecznej – Małgorzata Niemkiewicz
  3. Dobra praktyka: współpraca międzypokoleniowa i projekty realizowane w Gminie Choczewo – Piotr Zarzeczny

W konferencji uczestniczyło ponad 140 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego województwa pomorskiego. Udział w wydarzeniu był znakomitą okazją do merytorycznej dyskusji, wymiany dobrych praktyk a także integracji. Uczestnicy konferencji  mogli skorzystać z oferowanych bezpłatnych badań profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej.

Wśród materiałów które otrzymali uczestnicy konferencji był m.in. Poradnik dla Seniorów oraz ich przyjaciół i opiekunów – przygotowany przez Zespół Roboczy ds. Bezpieczeństwa Prawnego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk