SENIORZY
Spotkanie informacyjne – konkurs dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Spotkanie informacyjne - konkurs dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zdjęcie poglądowe. Przedstawia najważniejsze informacje nt. spotkania. Autor: Marcin Mielewczyk
18.01.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
18.01.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym otwartemu konkursowi ofert pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”. Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej (platforma ZOOM) w środę, 25 stycznia br. o godzinie 9:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

Agenda spotkania

  • 9:00 – 9:10 Otwarcie spotkania – Agnieszka Kapała Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.
  • 9:10 – 9:40 Przedstawienie wymagań konkursowych, zasad, terminów. Informacje o kryteriach, rezultatach, ofercie, sprawozdaniu – Barbara Bałka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
  • 9:40 – 10:00 Informacja na temat najczęściej zgłaszanych pytań telefonicznie i mailowo (od dnia ogłoszenia konkursu) – Iwona Olczak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
  • 10:00 – 11:00 Dyskusja, Pytania, Podsumowanie.

Zapisy

Zapisów na spotkanie informacyjne można dokonywać w terminie do dnia 23 stycznia br. przy pomocy formularza online:  https://ankiety.pomorskie.eu/562938?lang=pl
Link do spotkania zostanie przesłany na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu.

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Polityki Senioralnej – Barbara Bałka, tel. 58 32 68 734.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk