KONSULTACJE SPOŁECZNE
Konsultacje projektu uchwały SWP ws. określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Konsultacje projektu uchwały SWP ws. określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

Grafika przedstawia informacje dotyczącą prowadzonych konsultacji społecznych

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o konsultacjach w sprawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki (komunikat konsultacje NGO) Termin trwania konsultacji od 27 stycznia do 10 lutego 2023 r.

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o konsultacjach w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 27 stycznia do 10 lutego 2023 roku za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu, lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Termin trwania konsultacji od 27 stycznia do 10 lutego 2023 r.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały
  2. Komunikat (docx)
  3. Komunikat(pdf)
Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk