SENIORZY
Za nami spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi ofert dot. działalności senioralnej

Za nami spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi ofert dot. działalności senioralnej

Grafika przedstawia przebieg spotkania zdalnego
25.01.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
25.01.2023

W środę 25 stycznia 2023 r. odbyło się zdalne spotkanie informacyjne, poświęcone otwartemu konkursowi ofert pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

Spotkanie otworzyła Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, która podkreśliła niezwykle ważną rolę samorządu regionalnego w kształtowaniu polityki senioralnej oraz przedstawiła główne założenia zadania SWP ukierunkowanego na działalność osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzieliły osobom biorącym udział w spotkaniu przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Barbara Bałka – Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej oraz Iwona Olczak.

W ramach wydarzenia nie zabrakło oczywiście przestrzeni na dyskusję oraz sesję pytań i odpowiedzi.

W spotkaniu udział wzięła Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS.

 

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych konkursem do pobierania prezentacji ze spotkania, która znajduje się poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk