SENIORZY
Spotkania informacyjne – „Aktywni +”

Spotkania informacyjne – „Aktywni +”

Źródło: https://senior.gov.pl/program_asos
27.01.2023
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
27.01.2023

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych "Aktywni +"

W związku z planowanym na luty ogłoszeniem naboru ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 –  Edycja 2023, Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,  zaprasza przedstawicieli podmiotów, które zamierzają ubiegać się o dofinansowanie, do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących tegorocznego naboru.

Spotkania odbędą się w formule online, za pośrednictwem Microsoft Teams, w dniach:

02.02.2023r., godz.: 10:00

09.02.2023r., godz.: 10:00

15.02.2023r. , godz.: 10:00

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: aktywni@mrips.gov.pl, wraz ze wskazaniem preferowanego terminu.

Prosimy również o przesłanie (wraz ze zgłoszeniem), ewentualnych pytań dotyczących naboru, przygotowania ofert- postaramy się udzielić na nie odpowiedzi w trakcie spotkań.

Link z dostępem, zostanie przesłany do zgłoszonych organizacji najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk