SENIORZY
Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Piecach

Uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Piecach

Zdjęcie przedstawia przebieg uroczystości. Fot. Aleksandra Skowrońska
31.01.2023
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
31.01.2023

W dniu 31.01.2023 roku w Piecach (powiat starogardzki) odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Seniora. W wydarzeniu z udziałem uczestników zajęć Klubu Seniora wzięli udział mieszkańcy gminy Kaliska, Poseł na Sejm - Kazimierz Smoliński, Wójt Gminy Kaliska – Sławomir Janicki, kierownik GOPS w Kaliskach – Monika Szmaglińska, Samorząd Województwa reprezentowała Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Klub Seniora powstał w ramach działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W zajęciach Klubu Seniora od poniedziałku do piątku, będzie uczestniczyć 30 Seniorów z gminy Kaliska.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk