SENIORZY
Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS z wizytą u Marszałka Województwa Pomorskiego

Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS z wizytą u Marszałka Województwa Pomorskiego

Zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania. Fot. Jacek Sowa (KMW)
15.02.2023
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
15.02.2023

W środę 15 lutego 2023 roku w Sali 133 C Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk spotkał się z członkami Prezydium Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Tematami spotkania były wydarzenia inicjowane przez Pomorską Delegaturę OPS na rzecz pomorskich seniorów, polityka senioralna woj. pomorskiego oraz planowane wspólne inicjatywy.

Prezydium IV kadencji Pomorskiej Delegatury OPS reprezentują:

1. Jacek Wojciech Gibała, przewodniczący,
2. kmdr Bożena Szubińska, z-ca przewodniczącego,
3. Lidia Kusz, z-ca przewodniczącego,
4. Zdzisław Brzeziński, z-ca przewodniczącego,
5. Eugeniusz Podolak, z-ca przewodniczącego,
6. kmdr, prof. dr hab. Jerzy Marian Przybylski, z-ca przewodniczącego,
7. kpt. Ż.W. Jerzy Zygmunt Uziębło, z-ca przewodniczącego,
8. kmdr por. Roman Augustyniak, sekretarz,
9. Ludwik Henryk Knyba, członek Prezydium Pomorskiej Delegatury OPS.

W spotkaniu wzięły udział: Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej – Barbara Bałka.

[fot. Jacek Sowa]

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk