NGO
Otwarty konkurs ofert – promocja i organizacja wolontariatu

Otwarty konkurs ofert - promocja i organizacja wolontariatu

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Otwarty konkurs. Promocja i organizacja wolontariatu
16.02.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
16.02.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 162/429/23 z dnia 16 lutego 2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu.

Zakres zadania

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym polegające na promowaniu i organizacji wolontariatu przez organizacje pozarządowe na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym.

Finanse

Na realizację w/w zadania w roku 2023 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 200 000 zł. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 20.000 zł.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć elektronicznie w serwisie Witkac.pl oraz w formie papierowej  do 10 marca 2023 r.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk