PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY
Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (2023)

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (2023)

Grafika poglądowa. Zawiera napis: Otwarty konkurs ofert. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
28.02.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
28.02.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel konkursu

Celem realizacji zadań jest podejmowanie działań w kierunku zmniejszenia czynników ryzyka sprzyjających podejmowaniu zachowań ryzykownych i rozwojowi problemów uzależnień wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

Kto może brać udział w konkursie?

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Terminarz oraz dostępne 

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 23 marca 2023 r. do godziny 15:45 oraz w formie papierowej do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 15:45  bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej UMWP. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Środki

Dostępna pula środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 300.000 zł.

Szczegółowe informacje

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Agata Wyrobek oraz Beata Perez Borjas
tel. 58 32 68 567, e-mail: a.wyrobek@pomorskie.eub.perez@pomorskie.eu

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk