SENIORZY
Już 17 marca odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. Seniorze, czy znasz swoje prawa? [ZAPROSZENIE]

Już 17 marca odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. Seniorze, czy znasz swoje prawa? [ZAPROSZENIE]

Grafika poglądowa. Zawiera nazwę wydarzenia wraz z datą i godziną. Autor: Marcin Mielewczyk
03.03.2023
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
AUTOR
Marcin Mielewczyk
Marcin
Mielewczyk
03.03.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej pt. "Seniorze, czy znasz swoje prawa?", organizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego, która adresowana jest do pomorskich Seniorów.

Konferencja

Konferencja odbędzie się w godzinach 11:00 – 14:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

Celem konferencji jest przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu:

  • praw konsumenta – tematykę zaprezentuje adwokatka Anna Bober-Kotarbińska
  • praw pacjenta – tematykę zaprezentuje adwokat Karol Gregorczuk

Podczas wydarzenia seniorzy będą mogli także wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, a przy stoiskach informacyjno – edukacyjnych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskać dodatkową wiedzę z obszaru ochrony zdrowia oraz prawa konsumenckiego.

Zapisy

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje potwierdzenie udziału w Konferencji w terminie do 15 marca 2023 roku na adres email: a.skowronska@pomorskie.eu lub pod numerem telefonu 58 326 89 08.

Program konferencji

10:00 – 11:00 : Rejestracja uczestników, przestrzeń do dyskusji przy poczęstunku.

11:00 – 11:15 : Otwarcie spotkania – Agnieszka Kapała- Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

11:15 – 12:15 : Adwokatka Anna Bober – Kotarbińska – Prawa konsumenta.

                           Dyskusja.

12:15- 13:15 : Adwokat Karol Gregorczuk – Prawa pacjenta.

                           Dyskusja.

od 13:15 : Poczęstunek.

Podczas spotkania w godz. 10:00 – 15:00 możliwe będzie bezpłatne skorzystanie z informacji oferowanych przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Delegaturę w Gdańsku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W godz. 10:00 – 11:00 oraz 13:00 – 15:00 możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk