"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Laureaci Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w roku 2023

Laureaci Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w roku 2023

Plakat promocyjny zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia
26.05.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
26.05.2023

We czwartek 25 maja obradowała Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów", którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród 37 laureatom: siedemnastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka, czterem pracodawcom w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz szesnastu osobom i organizacjom w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Konkurs trwał od dnia 24 marca do 28 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęły 63 kandydatury zakwalifikowane do oceny merytorycznej:
33 w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
4 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz
26 w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

25 maja 2023 r. Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej dokonała oceny zgłoszonych kandydatur oraz wyboru laureatów w trzech kategoriach Konkursu:

 • Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

W kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka Kapituła Konkursu dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz dokonała wyboru 17 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań Kandydata na rzecz społeczności lokalnej, aktywność Kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.

Laureaci w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka

 • powiat bytowski – gmina Tuchomie – Ryngwelska Bogumiła,
 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Hapka Edmund,
 • powiat człuchowski – gmina Debrzno –        Hołubowska Zdzisława,
 • Gdańsk – Szajder Jadwiga,
 • powiat gdański – gmina Przywidz – Jakonis Krystyna,
 • Gdynia – Elgert Maria,
 • powiat kartuski – gmina Steżyca – Walkusz Kazimierz,
 • powiat kościerski – gmina Nowa Karczma – Tocha Edward,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Stec Ewa,
 • powiat malborski – gmina Malbork – Ruszkowski Jerzy,
 • powiat nowodworski – gmina Ostaszewo – Boksza Barbara,
 • powiat pucki – gmina Puck – Płomień Waldemar,
 • powiat słupski – gmina Kępice – Flegel Jerzy,
 • powiat starogardzki – gmina Smętowo Graniczne – Kaszubowski Franciszek,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Cebula Bogdan,
 • powiat tczewski – gmina Tczew – Kowalska Lidia,
 • powiat wejherowski– gmina Reda – Kaczmarek Michał.

 

W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu dokonała oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz Pracodawca promuje współpracę międzypokoleniową. Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 4 laureatów.

Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Fundacja M.A.P.A. Obywatelska,
 • powiat słupski – gmina Ustka – Spółdzielnia Socjalna Drabina,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Medical Medycyna Sp. z o. o. Ośrodek Zdrowia w Gniewie.

W kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów Kapituła Konkursu dokonała wyboru 16 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że Kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych i aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.

Laureaci w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Błoniarz Górna Maria,
 • powiat człuchowski – gmina Człuchów – Murdza Wiesława,
 • Gdańsk – Towarzystwo Przyjaciół Gdańska Piotr Mazurek – Prezes,
 • powiat gdański – gmina – Kolbudy – Jakubiszak Krzysztof,
 • Gdynia – Miszewska Kazimiera,
 • powiat kartuski – gmina Żukowo – Fundacja Fantom,
 • powiat kwidzyński – gmina – Kwidzyn – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie,
 • powiat lęborski – gmina Cewice – Czaja Beata,
 • powiat malborski – gmina – Malbork – Olkowska-Jacyno Anna,
 • powiat pucki – gmina Puck – Trofimowicz Jan Szymon,
 • Słupsk – Popiel Krystyna,
 • Sopot – Łasińska-Kowara Magdalena,
 • powiat starogardzki gmina Skarszewy – Szczodrowski Wiesław,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Zdziennicki Krystian,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Gajowniczek Elżbieta,
 • powiat wejherowski – gmina Reda – UTW Reda.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nominowanym!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk