SENIORZY
Gala Finałowa Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”

Gala Finałowa Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej "Senior Obywatel"

Zdjęcie przedstawia przebieg spotkania. Fot. Aleksandra Skowrońska, Jacek Sowa, Carpe Diem Semper
13.06.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
13.06.2023

We wtorek 13 czerwca 2023 r. Piotr Zarzeczny – Przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego "Carpe Diem Semper" poprowadził Galę Finałową IV edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej "Senior Obywatel". Nagrody laureatom Olimpiady wręczyła Agnieszka Kapała - Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wspólnie z inicjatorką Olimpiady - Barbarą Średniawą.

Tegoroczną Olimpiadę organizowało Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Carpe Diem Semper”. W Wojewódzkim Finale IV edycji Olimpiady uczestniczyło 33 seniorów z 11 powiatów i miast na prawach powiatu.

Laureaci:

1 miejsce: Andrzej Matuszak z Gdańska

2 miejsce: Elżbieta Warmińska z powiatu gdańskiego

(trzy) 3 miejsca z równą liczbą punktów:

  • Wanda Konieczna z powiatu lęborskiego,
  • Jerzy Spychalski z powiatu kartuskiego,
  • Czesława Dąbrowska z powiatu gdańskiego.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady, laureatom i organizatorom.

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk