"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
W powiecie puckim wręczono nagrody laureatom konkursu „Pomorskie dla Seniorów”

W powiecie puckim wręczono nagrody laureatom konkursu „Pomorskie dla Seniorów"

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Anna łukowska, Patrycja Komowska, Wiesław Kempa, LZS
15.06.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
15.06.2023

We czwartek 15 czerwca 2023 roku podczas I Wojewódzkiej Spartakiady Sportów Ludowych Seniorów 60+ w Łebczu, Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego uhonorował Waldemara Płomienia – „Zwyczajnego – Niezwyczajnego Seniora” oraz Jana Trofimowicza - „Przyjaciela Seniorów”.

Informacja o laureatach:

Laureat w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” – Waldemar Płomień

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Waldemar Płomień urodził się 27 marca 1941 roku w Połczynie koło Pucka. Od najmłodszych lat pasjonował go sport we wszelkiej postaci. Już jako młodzik wywalczył Il miejsce w  wojewódzkich zawodach w 4-boju lekkoatletycznym. W latach studenckich dwukrotnie został Akademickim Mistrzem Polski AZS w skoku w dal i wzwyż. Do dziś plasuje się w gronie rekordzistów Zrzeszenia LZS w biegach płotkarskich oraz na 200 m.

Od roku 1975 do chwili obecnej! Niezmiennie jest czynnym trenerem w Lekkoatletycznym Klubie Sportowym Ziemi Puckiej. Pracując jako trener, działacz i zawodnik LKS Ziemi Puckiej osiągał znakomite wyniki. Był wyjątkowo obowiązkowym pracownikiem a wielu potwierdza, że cechowała go punktualność, wielki szacunek dla drugiego człowieka, oddanie na rzecz ludzi z którymi pracował. Był i jest do dnia dzisiejszego perfekcjonistą w każdym calu — fachowcem w wielu dyscyplinach, ustala terminy treningów, demonstruje prawidłowe ułożenie ciała, technikę rzutu oszczepem, trzymanie rakietki tenisowej, pokazuje jak prawidłowo skacze się w dal czy wzwyż — do dnia dzisiejszego!!!

Trener Płomień mimo 82 lat nie zwalnia tempa — nadal jest w swoim żywiole — układa cykle treningowe, wyszukuje kolejne talenty, z którymi kilka razy w tygodniu trenuje. Warto dodać, że w 2022 roku w niewielkiej miejscowości koło Pucka – rodzinnym Połczynie przy ogromnym zaangażowaniu trenera Płomienia powstała licencjonowana rzutnia do rzutu młotem — jako jedna z trzech w całym województwie pomorskim!!! Ogółem wychowankowie trenera Płomienia zdobyli niemalże 30 medali na 'imprezach rangi Mistrzostw Polski oraz setki medali na Mistrzostwach Polski LZS, Okręgu i Województwa.

Był jednym z pomysłodawców i do dnia dzisiejszego jednym z głównych realizatorów Ligi Sportowej Gminy Puck.

Przez dziesięciolecia był głównym organizatorem m.in. Maratonu Ziemi Puckiej. Niezmiennie od 30 lat organizuje turniej weteranów w tenisie stołowym, którym od trzech dekad nie opuścił ani jednego turnieju (odbywa się 10 w ciągu roku) — również w 2023 organizował w okresie zimowym w/w zmagania tenisistów w Starzynie!

Życie Waldemara nadal toczy się wokół sportu…. Jest znakomitym i wnikliwym dokumentalistą. Niech świadczą o tym grube tomy kronik, które stworzył zachowując na kartkach kilka tysięcy zrealizowanych wydarzeń na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Od kilkudziesięciu lat tworzy tabele rekordów klubu LKS  Ziemi Puckiej, stworzył na podstawie wyników, rekordów wszystkich klubów LZS z Pomorza — tabelę rekordów lekkoatletycznych Pomorskiego Zrzeszenia LZS kobiet i mężczyzn –

Jest- powszechnie szanowany, wszyscy bez wyjątku odnoszą się do Niego z najwyższym uznaniem nazywając Trenerem albo po prostu Panem Waldkiem.

Aby zachować wielkie dziedzictwo i ogromny dorobek sportowy dał się namówić i część swoich kronik, trofeów z kolejnych 10-leci oraz odznaczenia, proporczyki, medale przeznaczył na wystawę do Muzeum Sportu Wiejskiego w Łebczu.

Bez wątpienia pan Waldemar Płomień – jako wciąż aktywny senior – jest niezwykłą postacią – i zasługuje na wyróżnienie nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego Teresa Jaskułka – Skarbnik Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej

 

Laureat w kategorii „Przyjaciel Seniora” – Jan Trofimowicz

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Jan Szymon Trofimowicz  był jednym z pomysłodawców a następnie przez kilkanaście edycji głównym organizatorem Mistrzostw Województwa Pomorskiego Weteranów w piłce nożnej 6-osobowej, które swój początek miały w Ełganowie, a obecnie od kilku lat odbywają się w Słupsku.

Miał swój udział w przygotowaniach i organizacji kilku dorocznych Zlotów byłych Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego byłego Hufca Pruszcz Gdański, które od 15 lat w czerwcu odbywają się nad Jeziorem Przywidzkim. Uczestniczy w nich rokrocznie około 60 zasłużonych i oddanych byłych instruktorów i pedagogów.

W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini w Powiecie Wejherowskim. Tam w ciągu 12 lat pracy zjednał sobie szacunek i uznanie licznej społeczności zwłaszcza seniorów dla których organizował cykliczne spotkania, bale taneczne, skecze i konkursy. Był współzałożycielem Stowarzyszenia „Bądźmy Razem”, które działa do dziś na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych. Dla nich organizował m.in. liczne wycieczki krajoznawcze po całej Polsce! Szczególnie poświęcił się na rzecz wiekowych i schorowanych członków Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lini.

Dzięki jego determinacji powstały tablice pamiątkowe poświęcone Ofiarom Marszu Śmierci przy Mogile Zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Strzepczu.

Jako oddany działacz z Ludowymi Zespołami Sportowymi związany od 1995 roku, łączył pokolenia sportowców. Dzięki jego determinacji wielu starszych mieszkańców Pomorza otrzymało odznaczenia państwowe — Krzyże Zasługi a także resortowe — „Za Zasługi dla Sportu”. Był pomysłodawcą ale jednocześnie głównym organizatorem i koordynatorem Otwartych Wojewódzkich Igrzysk LZS, dorocznej Wojewódzkiej Seniorady LZS, która od kilku lat cyklicznie odbywa się w Skarszewach. Jest także współorganizatorem Mistrzostw Województwa Pomorskiego LZS w Bowlingu Seniorów 60+,

Bez wątpienia miejscem, które ocala pamięć o wielu zasłużonych sportowcach, trenerach, działaczach, ogniwach, klubach czy Wojewódzkich Zrzeszeniach LZS jest pierwsze w Polsce MUZEUM SPORTU WIEJSKIEGO w Łebczu w Gminie Puck. Powstanie Muzeum poprzedziły liczne spotkania z seniorami podczas których Jan Trofimowicz spisywał ciekawe historie z minionych dziesięcioleci. Ocalił pamięć wielu osób, przygotowuje Encyklopedię Sportową LZS. Ciekawym pomysłem kol. Jana skierowanym do seniorów terenów wiejskich jest pierwsza edycja Wojewódzkiej Spartakiady Sportów Ludowych Seniorów 60 +, którą postanowił zorganizować w sąsiedztwie Muzeum w Łebczu. Ponownie chce łączyć ludzi z różnych regionów województwa, którzy będą mogli poznać pamiątki zgromadzone w Muzeum, podjąć rywalizację w konkurencjach rekreacyjnych a jednocześnie „dotknąć bądź posmakować” kulturę kaszubską z Nordy. Bez wątpienia kol. Jan to ewenement na skalę województwa, który jednoczy seniorów z różnych stron Pomorza. Animując śpiew i wspólny pląs czy taniec integruje i łamie bariery międzyludzkie.

Mieszkając w Pucku aktywnie włączył się w życie miasta. Prowadził w formie wolontariatu spotkania wigilijne dla seniorów i samotnych organizowane przez parafialny oddział Caritas w Pucku. Jako nauczyciel włącza się aktywnie wraz z wychowankami w akcję zbiórki żywności w marketach, z której przygotowywane są paczki dla potrzebujących i samotnych seniorów…

W imieniu seniorów skupionych w klubach seniorów m.in. w Kole Seniora „Razem Łatwiej…” w Strzelnie, zgłaszam kandydaturę kol. Janka twierdząc, że to właśnie On łączy pokolenia w myśl słów św. Jana Pawła Il: „Sport to najlepszy sposób do pokonywania granic”.

Kandydaturę zgłosiła: osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego Brunon Ceszke – przewodniczący Koła Seniora „Razem Łatwiej” w Strzelnie.

Nagrody:

Zwyczajny -Niezwyczajny Senior otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Przyjaciel Seniorów otrzymuje: kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

 

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk