"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
W Chojnicach wręczono nagrody laureatom Konkursu „Pomorskie dla Seniorów”

W Chojnicach wręczono nagrody laureatom Konkursu "Pomorskie dla Seniorów"

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Monika Garstecka
17.06.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
17.06.2023

W sobotę 17 czerwca podczas III Pomorskiego Dnia Aktywnego Seniora w Chojnicach Leszek Bonna - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego oraz Marek Szczepański - Starosta Chojnicki uhonorowali laureatów Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniorów". Nagrodę w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior otrzymał Pan Edmund Hapka, w kategorii Przyjaciółka Seniorów - Pani Maria Błoniarz – Górna, a w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom - Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum. Wśród wielu Seniorów w wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu, Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Informacja o laureatach:

Laureat w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” – Pan Edmund Hapka

Pan Edmund Hapka jest znaną i powszechnienie uznawaną osobistością zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród władz samorządowych. Radny Powiatu Chojnickiego od 1999 do 2014 roku. Członek wielu komisji przy Radzie Miejskiej, wspierał budowę i przebudowę infrastruktury miasta Chojnice.

Aktywny działacz społeczny angażujący się w życie mieszkańców podejmujący działalność w Samorządzie Mieszkańców. Angażuje się w organizację imprez kulturalnych, sportowych i naukowych na terenie miasta. Jest założycielem koła terenowego Stowarzyszenia Energetyków Polskich w Chojnicach i jego wieloletnim przewodniczącym.

Działając w niniejszym stowarzyszeniu organizował wiele sympozjów i wykładów, za co odznaczony został kolejno Srebrną a w 2008 roku Złotą Odznaką Honorową SEP. Jako projektant, autor niemalże 63 projektów poświęconych budownictwu sakralnemu (niemalże 37 projektów powstało po roku 1996). Autor również projektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubni oraz iluminacji budynków i pomników (np. Starostwo Powiatowe oraz Brama Człuchowska w Chojnicach). Jest zdobywcą głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepiej oświetlone centrum miasta (Chojnice).Doprowadził również do zasilenia energią Schroniska Dla Zwierząt w Chojnicach. Jest również pierwszym laureatem Kryształowego Rumaka, statuetki przyznanej przez kapitułę Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Edmund Hapka przez lata aktywnie uczestniczył w takich grupach trzeciego sektora jak: PCK, LOK, PTTK, Towarzystwo Trzeźwości Kierowców, Polski Związek Działkowców, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Liga Miast Polskich, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Radio Maryja oraz Chrześcijański Ruch Społeczny.

W dalszym ciągu Pan Edmund Hapka stara się prężnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Od 2019 r. aktywny członek Powiatowej Społecznej Rady Seniorów w Chojnicach, a od 2022r. Prezes Stowarzyszenia „Rada Seniorów” działającego w Chojnicach. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka oraz empatia spowodowały, że Pan Edmund cieszy się wielkim uznaniem i szacunkiem wśród mieszkańców Powiatu Chojnickiego.

Laureatka w kategorii „Przyjaciółka Seniorów” – Pani Maria Błoniarz – Górna

Pani Maria Błoniarz – Górna to urodzona chojniczanka. Jest emerytowaną dyrektorką Domu Kultury Kolejarz w Chojnicach. W latach 1998-2018 była radną Rady Miejskiej w Chojnicach. Od 27 lat jest organizatorką Piątkowych Abstynenckich Biegów Rodzinnych na stadionie Kolejarz w Chojnicach, w których uczestniczą całe rodziny — dziadkowie, dzieci i wnuki.

Inicjatorka i pomysłodawca zakupu dwóch defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Chojnicach. Od 25 lat społecznie pracuje w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

To pozytywna postać niosąca pomoc potrzebującym. Zawsze można na nią liczyć. Poświęca czas, aby wysłuchać potrzeb i obaw, w razie potrzeby oferuje pomoc. Okazuje współczucie i empatię seniorom oraz stara się poprawić ich życie.

Pani Maria jest szczególnie wrażliwa na krzywdę wobec seniorów ze strony dzieci borykających się z problemem alkoholowym. W takich sytuacjach dąży do skierowania takich osób na leczenie. Seniorom z kolei pomaga w kontaktach z MOPS-em, organami ścigania, Policją w celu ochrony przed przemocą.

Zawsze empatyczna i zapewniająca wsparcie emocjonalne oraz towarzystwo seniorom, którzy czują się odizolowani lub samotni. Potrafi wysłuchać, podzielić się doświadczeniami i dodać otuchy. Zawsze, bez względu n porę, dostępna pod telefonem. Pani Maria Błoniarz — Górna ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chojnicach, który skupia w swoim gronie ponad 1.200 członków. Wspiera działania Związku oraz stara się pomagać członkom Związku w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.

Pani Maria w swojej działalności na rzecz osób starszych na pierwszym miejscu stawia dobro drugiego człowieka. Każdy człowiek był i jest dla niej na takiej samej pozycji, nie ma lepszych czy gorszych ludzi, każdego traktuje z należytym szacunkiem.

Laureat w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom” – Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum jest stowarzyszeniem działającym od 2005 r. Jest jednym z najprężniej działających stowarzyszeń na terenie powiatu chojnickiego, a jego działalność skupia się na seniorach wymagających opieki paliatywnej.

Obecnie stowarzyszenie zatrudnia 21 pracowników, spośród których 5 jest w wieku 50+ oraz 20 osób na umowy zlecenia (w tym 9 osób w wieku 50+), ponadto z dwiema osobami w wieku 50+ zawarto umowy kontraktowe.

Początkowo stowarzyszenie prowadziło hospicjum domowe jednak w sierpniu 2022 r., po wielu latach budowy, otwarte zostało dodatkowo hospicjum stacjonarne oraz ZOL Aniołowo – Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum prowadzi także specjalistyczną opiekę paliatywną w domu chorego, szkoli rodziny chorego w prawidłowej opiece w warunkach domowych.

Stowarzyszenie prowadzi również bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, bardzo aktywnie propaguje swoją działalność wśród młodzieży i społeczności lokalnej zachęcając do świadczenia wolontariatu na rzecz osób starszych i chorych.

Stowarzyszenie daje możliwość pracy w wolontariacie każdej grupie wiekowej i zawodowej. Aktualnie 35 wolontariuszy to osoby powyżej 50 roku życia. Hospicjum domowe od wielu lat rozwija się bardzo dynamicznie i stara się rozszerzać swoją działalność, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.

Pracownicy stowarzyszenia wyczuleni są na potrzeby drugiego człowieka oraz doskonale wyczuwają niepokoje osób chorych i ich rodzin, znają drogi rozwiązywania problemów. Praca w hospicjum to praca z pacjentem oraz z jego rodziną.

Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby cierpliwe, empatyczne i pełne pogody ducha, a także są to osoby szczere zainteresowanie seniorem oraz pełne chęci niesienia pomocy.

Nadrzędnym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorego. Podopieczni hospicjum, objęci opieką, dostają na tym etapie największe zainteresowanie personelu medycznego i często mówią, że w końcu jest ktoś, kto ich wysłuchał. Działania Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w pełni zasługują na wyróżnienie za swoją wieloletnią pracę społeczną na rzecz seniorów w swojej małej ojczyźnie jaką jest Powiat Chojnicki. Zrozumienie potrzeb drugiego człowieka spowodowały, że TPH jako organizacja cieszy się ogromnym szacunkiem i wielkim uznaniem wśród mieszkańców.

Kandydatury zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego – Powiat Chojnicki.

Nagrody:

Laureaci w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior oraz Przyjaciółka Seniorów otrzymują kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Laureat w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom otrzymuje: dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

 

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk