"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Gniewinki 2023 – wręczenie nagrody i wyróżnienia w konkursie Pomorskie dla Seniorów w powiecie tczewskim

Gniewinki 2023 – wręczenie nagrody i wyróżnienia w konkursie Pomorskie dla Seniorów w powiecie tczewskim

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia Fot. ROPS
01.07.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
01.07.2023

W sobotę 1 lipca 2023 roku w Gniewie Ryszard Świlski - Senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorowali Elżbietę Gajowniczek - laureatkę w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii Przyjaciółka Seniorów oraz Marię Kamrowską - wyróżnioną w kategorii Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności):

Laureatka w kategorii „Przyjaciółka Seniorów” – Elżbieta Gajowniczek

Pani Elżbieta Gajowniczek jest urodzoną społeczniczką, która z natury czuje bezinteresowną potrzebę pomagania innym. Mieszka w Polskim Gronowie, ale znają Ją wszyscy mieszkańcy Niziny Walichnowskiej, bo jest wszędzie tam, gdzie pojawia się problem, który należy rozwiązać. W pomaganiu innym nie jest sama, gdyż zawiązuje koalicję osób, instytucji nakierowaną na jak najszybsze wsparcie osób potrzebujących

Znając doskonale potrzeby środowiska, zwłaszcza osób starszych i samotnych, w ich imieniu kontaktuje się z Ośrodkiem Zdrowia w Gniewie, prosząc o wizyty domowe, zapewniając w ten sposób pomoc lekarską. Dostarcza leki przepisane przez lekarza, pilnując potem ich dawkowania.

Pani Elżbieta jest również w stałym kontakcie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie, gdzie przedstawia konkretne potrzeby osób starszych, którzy nie zawsze są w stanie sami skontaktować się z pracownikiem socjalnym. Dzięki Jej wsparciu seniorzy mogą liczyć na pomoc w postaci zasiłków celowych, pomocy rzeczowej lub asystenta osoby niepełnosprawnej.

Będąc członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego, pomagała w uregulowaniu spraw związanych z płatnościami i regulowaniem należności. Biorąc pod uwagę ogromne zaangażowanie pani Elżbiety Gajowniczek w sprawy osób starszych została ona wybrana jako przedstawicielka południa gminy do Gminnej Rady ds. Seniorów w Gniewie, a od 2023 roku pełni funkcję jej przewodniczącej

Wyróżniona w kategorii „Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka” – Maria Kamrowska 

Pani Maria Kamrowska jest to osoba o ogromnej aktywności. Trudno wyliczyć podejmowane przez nią działania. Jednym z najistotniejszych jest pełnienie przez 45 lat od 1975 r. funkcji przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Gogolewie.

Maria Kamrowska jest niepisaną „szefową” wszystkich kół w gminie Gniew. Opiekuje się również świetlicą wiejską w Gogolewie. Pani Maria potrafi zachęcić do pracy każdego. Nie brakuje jej ani zapału, ani pomysłów, ani chęci do pracy. Potrafi nawiązać kontakt nie tylko z dorosłymi, ale i z młodzieżą. KGW Pani Kamrowskiej od wielu lat wspiera organizację pomorskiego spotkania młodych pod nazwą „Przystań — Warsztaty dla duszy”.

Pani Maria jest też członkiem Zarządu Kociewskiego Forum Kobiet, wchodziła w skład Zarządu Gniewskiej Grupy Organizacji Pozarządowych, działała w Gminnej Radzie ds. Seniorów w Gniewie. W uznaniu za swoją działalność w 2013 r. Pani Maria Kamrowska podczas Gniewskiej Gali Wolontariatu, otrzymała tytuł Animatora Roku.

 

Kandydatury do Konkursu zgłosiła: jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego – Gmina Gniew.

Nagrody:

Laureatka w kategorii Przyjaciółka Seniorów otrzymuje kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafikę z widokiem Gdańska

Wyróżniona w kategorii Zwyczajna Niezwyczajna Seniorka otrzymuje: dyplom oraz album

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk