"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
W Gdańsku wręczono nagrody laureatom Konkursu „Pomorskie dla Seniorów”

W Gdańsku wręczono nagrody laureatom Konkursu "Pomorskie dla Seniorów"

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania. Fot. Marcin Mielewczyk
13.07.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
13.07.2023

We czwartek 13 lipca 2023 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Pomorskie Dla Seniorów" z Gdańska, Gdyni, powiatu gdańskiego, kartuskiego oraz kościerskiego. Nagrody wręczyli Członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego: Agnieszka Kapała – Sokalska i Józef Sarnowski oraz Andrzej Kowalczys - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Laureaci w kategorii Konkursu „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior / Zwyczajna Niezwyczajna Seniorka”:

Jadwiga Szajder z Gdańska

Krystyna Jakonis z powiatu gdańskiego

Maria Elgert z Gdyni

Kazimierz Walkusz z powiatu kartuskiego

Edward Tocha z powiatu kościerskiego

Laureaci w kategorii Konkursu „Przyjaciel /Przyjaciółka Seniora”:

Towarzystwo Przyjaciół Gdańska – Prezes Piotr Mazurek z Gdańska

Krzysztof Jakubiszak z powiatu gdańskiego

Kazimiera Miszewska z Gdyni

Fundacja Fantom z powiatu kartuskiego

w kategorii Konkursu „Zwyczajny – Niezwyczajny Senior” wyróżniono Lecha Miklę z powiatu gdańskiego

 

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są kosz z produktami regionalnymi dyplom, grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk