"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
W Ostaszewie wręczono nagrodę „Pomorskie dla Seniorów” laureatce z powiatu nowodworskiego

W Ostaszewie wręczono nagrodę „Pomorskie dla Seniorów” laureatce z powiatu nowodworskiego

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. Barbara Bałka
03.09.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
03.09.2023

W niedzielę 3 września 2023 r. w Ostaszewie podczas Żuławskiego Zmierzchu Lata Barbara Boksza otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii Zwyczajna – Niezwyczajna Seniorka. Nagrodę wręczył Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Laureatkę do Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” zgłosił Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz.

Uzasadnienie zgłoszonej kandydatury (opis działalności)

Pani Barbara Boksza Od roku 1948 jest mieszkanką miejscowości Ostaszewo. Z zawodu jest instruktorem muzyki. Swoje kwalifikacje zawodowe zdobyła w szkole muzycznej I stopnia w Tczewie. Od 2003 roku pełniła funkcję instruktora w ówczesnym Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie. Wcześniej pracowała w Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni w Ostaszewie.

Przez całe swoje życie zawodowe związana jest z Gminą Ostaszewo, gdzie prowadziła regularne zajęcia dla dzieci i młodzieży ucząc je gry na akordeonie i keyboardzie. Pod opieką Barbary Bokszy przez długie lata działał wokalno-muzyczny zespół biorący udział w kulturalnych przedsięwzięciach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zespół reprezentował Gminę Ostaszewo podczas przeglądów muzycznych i festiwali. Akompaniament (akordeon)pani Barbary towarzyszył przy wszelkich uroczystościach szkolnych, gminnych i państwowych.

Barbara Boksza założyła chór „Żuławianki” działający prężnie do chwili obecnej. Zespół zrzesza różne grupy społeczne z terenu Gminy Ostaszewo w wieku 60 +: między innymi emerytów, rolników, osoby z problemami społecznymi i rodzinnymi, ale także osoby czynne zawodowo, które podczas zajęć chóru odnajdują chwile ukojenia, realizując się społecznie, a przede wszystkim czując się w dalszym ciągu potrzebni innym.

W ciągu roku, zespół pojawia się na scenie średnio 40 razy, reprezentując swe umiejętności na terenie całej Polski podczas m.in. przeglądów zespołów folklorystycznych, festiwali pieśni religijnych, uroczystości dożynkowych, koncertów kolęd i pastorałek. Każdorazowo, dodatkowej oprawy dodaje akompaniament (akordeon) w wykonaniu pani Barbary oraz stroje ludowe reprezentujące region.

Pani Barbara Boksza prowadząc chór działa wyłącznie społecznie. Poprzez swoją empatię, potrafi wczuć się w położenie drugiego człowieka świetnie go rozumiejąc i starając się mu pomóc. Niejednokrotnie, próby czy występy chóru to terapia dla osób z problemami, przede wszystkim jednak odskocznia od niełatwego życia codziennego. To także integracja miejscowych Seniorów.

Pani Barbara Boksza  wciąż odnajduje siły i chęci do działania na rzecz lokalnej społeczności. Za swoje wieloletnie społeczne poczynania i wielkie serce, jest bardzo poważana w środowisku lokalnym.

Jest taką miejscową Zwyczajną-Niezwyczajną Seniorką, która niejednokrotnie młodszym od siebie udowadnia, że chcieć to móc, niezależnie od wieku czy zasobności portfela, a na pierwszym miejscu zawsze jest człowiek.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk