Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

Grafika przedstawia najważniejsze informacje o konkursie
05.09.2023
Agata Chrul
Agata
Chrul
AUTOR
Agata Chrul
Agata
Chrul
05.09.2023

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 1073/478/23 z dnia 5 września 2023 r. ogłasza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych.”

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk