"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Spółdzielnia Socjalna DRABINA Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie słupskim

Spółdzielnia Socjalna DRABINA Pracodawcą przyjaznym Seniorom w powiecie slupskim

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
26.09.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
26.09.2023

W Usteckim Ratuszu we wtorek 26 września 2023 r. Danuta Wawrowska - Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” laureatce z powiatu słupskiego w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom - Spółdzielni Socjalnej DRABINA. W spotkaniu z udziałem Jacka Maniszewskiego - Burmistrza Ustki, Marty Makuch - Wiceprezydentki Słupska uczestniczyli przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnych.

Informacje o zgłaszającym: 

jednostka samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego Burmistrz Miasta Ustka Jacek Maniszewski

Informacja o laureacie:

Spółdzielnia Socjalna „DRABINA” została założona przez Gminę Miasto Ustka i Miasto Słupsk. Głównym przedmiotem działalności jest przede wszystkim utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, konserwatorskie, remontowo – budowlane, etc. Spółdzielnia jest pracodawcą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności absolwentów Centrum Integracji Społecznej (CIS). Wszyscy pracownicy Spółdzielni to osoby, które były uczestnikami CIS w Ustce prowadzonym przez Gminę Miasto Ustka oraz CIS w Słupsku przy Stowarzyszeniu Horyzont w Słupsku. Ponadto, od 30.11.2022 r. Spółdzielnia jest Przedsiębiorstwem Społecznym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Od początku istnienia Spółdzielnia wspiera osoby, które z różnych powodów nie są w stanie odnaleźć się na otwartym rynku pracy, głównie z powodu wielu ograniczeń, które uniemożliwiają im podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia w systemie klasycznym.

Duży odsetek tych osób to osoby po 50 r.ż., których otwarty rynek pracy, po długiej przerwie w zatrudnieniu, nie chce przyjąć. Natomiast Spółdzielnia Socjalna „DRABINA” jest alternatywną ofertą zatrudnieniową, uwzględniającą ich możliwości, potencjał, ale również ograniczenia. Przede wszystkim jest dla tych osób bezpiecznym miejscem pracy, który w razie problemów może wdrożyć pomoc — działania reintegracji społecznej, po to, by pracownik utrzymał zatrudnienie.

Do dnia 31.03.2023 r. Spółdzielnia dała możliwość zatrudnienia 13 osobom po 50 roku życia (6 kobiet, 7 mężczyzn), co w stosunku do wszystkich osób, które były/są zatrudnione w Spółdzielni wynosi ponad 48%.

Każda z osób zatrudnionych w Spółdzielni może liczyć na wsparcie w zakresie potrzeb socjalnych, społecznych, zdrowotnych i dzięki temu osoby te mają ułatwioną ścieżkę zatrudnieniową. Należy wspomnieć, że taki system wsparcia u Pracodawcy — Spółdzielni przyczynia się do polepszenia sytuacji przyszłych emerytów — dzięki zatrudnieniu w „bezpiecznym” dla nich miejscu pracy mają możliwość „wypracowania” lat do emerytury, godnego życia jako seniorzy, co potwierdzają dotychczasowe doświadczenia osób uprzednio zatrudnionych w Spółdzielni, które już są emerytami.

„DRABINA” jest też miejscem, w którym przyszły pracownik — aktualny uczestnik CIS-u (usteckiego czy też słupskiego) może przyuczyć się do wykonywania zadań pracownika gospodarczego. Dzięki temu osoba, jeszcze niezatrudniona, może jako wolontariusz uczestniczyć w działaniach Spółdzielni, by w następstwie zdobyć minimalną wiedzę i kompetencje pracownicze, które zostały zdezaktualizowane w wyniku długiej przerwy w zatrudnieniu osób po 50 r.ż. Uświadamia również tym osobom, jak wygląda dzisiejszy rynek pracy oraz wiedzę o dzisiejszych technikach, technologiach, sprzęcie w pracy. Dla nich planuje się też podwyższenie kwalifikacji (kurs zawodowy).

Dodatkowo, dzięki zatrudnieniu również osób młodszych, dopiero wchodzących na rynek pracy, Spółdzielnia daje możliwość wymiany doświadczeń. Osoby starsze uczą młodszych rozwiązań, które wcześniej poznali, „fachu”, natomiast młodsi pracownicy pokazują jak stosować nowocześniejsze techniki i sprzęty pomagające w codziennym życiu, czy też są wykorzystywane w pracy (np. nożyce spalinowe, odkurzacze piorące, ale również komunikatory społeczne, ułatwiające komunikowanie się pomiędzy pracownikami). Spółdzielnia również pozyskuje środki na zatrudnienie nowych osób, w tym po 50 r.ż. oraz na wsparcie już istniejących miejsc pracy poprzez dofinansowanie składek — dotąd wsparcie takie pozyskano dla wszystkich osób po 50 r.ż.

Dodatkowo, Spółdzielnia będąc realizatorem usług społecznych jako partner we wspólnym projekcie Gminy Miasto Ustka wraz z Usteckim Uniwersytetem III Wieku „Żyj kolorowo” działa na rzecz seniorów w Mieście Ustka. W programie realizuje zadania tzw. „złotej rączki „’ — drobne naprawy, konserwację, remonty w miejscu zamieszkania osoby starszej, z niepełnosprawnościami. Osoby, które w jakimś stopniu są niesamodzielne ze względu na wiek czy chorobę, niepełnosprawność, samotność, mogą otrzymać szybkie, interwencyjne wsparcie w powyższym zakresie.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk