Zaproszenie na IV spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zaproszenie na IV spotkanie Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Grafika poglądowa zawiera najważniejsze informacje dotyczące wydarzenia.
31.10.2023
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
31.10.2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV spotkaniu Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbędzie się 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27. Forum rozpocznie się o godz.11:00, zakończenie planowane jest o godz. 15:00

Pomorskie Forum UTW stanowi płaszczyznę wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń dla ponad 50 pomorskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Prelekcje podczas spotkania poprowadzi pani Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zasadnicza tematyka Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku koncentrować się będzie na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku po okresie pandemii z uwzględnieniem nowego zadania gmin, powiatów i województw, czyli polityki senioralnej.

Zapraszamy także do skorzystania z oferowanych podczas Forum bezpłatnych badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu w terminie do dnia 15 XI 2023 r. na adres e-mail: a.skowronska@pomorskie.eu lub pod nr tel. 58 32-68-908.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk