POLITYKA MIGRACYJNA
Pomorska Rada ds. regionalnej polityki migracyjnej już działa!

Pomorska Rada ds. regionalnej polityki migracyjnej już działa!

Pomorska Rada ds. regionalnej polityki migracyjnej, oficjalnie rozpoczęła swoje działania.

Pomorska Rada do spraw regionalnej polityki migracyjnej złożona jest z przedstawicieli departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli administracji rządowej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych w tym międzynarodowych, zaangażowanych w realizację działań integracyjnych oraz innych interesariuszy polityki migracyjnej.

Najważniejszym zadaniem dla członków i członkiń Rady na najbliższą kadencję będzie stanowiła identyfikacja wyzwań związanych z realizacją działań ukierunkowanych na systemowe włączenie migrantów oraz analiza potrzeb jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych związanych z integracją migrantów w województwie pomorskim.

Wszystkie szczegółowe informacje dot. Rady znajdują się:  https://rops.pomorskie.eu/polityka-migracyjna/zzrpm/

Funkcję przewodniczącej Pomorskiej Rady ds. regionalnej polityki migracyjnej, objęła Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, natomiast wiceprzewodniczącej, Agnieszka Zabłocka – zastępczyni dyrektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP

Podczas pierwszego spotkania bieżącej kadencji Rady, skupiliśmy się głównie na kwestiach organizacyjnych i planach działania na najbliższe miesiące.

Podsumowaliśmy również cykl spotkań współtworzenia planu strategicznego, który powstaje w ramach projektu EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy (Projekt EU-BELONG jest szeroko zakrojonym przedsięwzięciem realizowanym przez Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions – AER) w partnerstwie z regionami europejskimi z Włoch, Niemiec, Austrii, Irlandii, Rumunii i Hiszpanii. Polskie regiony reprezentuje Wielkopolska i Pomorskie. Projekt współfinansowany jest przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej).

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk