Nabór kandydatów na członków Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2024 – 2028

Nabór kandydatów na członków Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2024 – 2028

Grafika poglądowa - zdjęcie prezentuje uczestników spotkania

Zgodnie z Uchwałą Nr 109/518/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., rusza nabór do Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom - kadencja 2024-2028. Nabór potrwa do 8 marca 2024 r.

Pomorska Rada Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom to organ doradczo-konsultacyjny i inicjatywny Zarządu Województwa Pomorskiego.

Skład osobowy

W skład Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom wejdzie, co najmniej 6 osób, reprezentujących zarówno instytucje i podmioty, w tym organizacje pozarządowe działające na rzecz osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich bliskich na terenie województwa pomorskiego.

Zadania

Do zadań członków Rady Ekspertów w szczególności należeć będzie, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących profilaktyki uzależnień
w województwie pomorskim, wypracowanie i rekomendowanie wypracowanych standardów realizacji programów terapeutycznych
i opracowywanie rekomendacji w zakresie możliwych do stosowania polityk i praktyk w regionie, inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie standardów profilaktyki i terapii uzależnień.

Termin trwania naboru

Opatrzony własnoręcznym podpisem i zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres a.wyrobek@pomorskie.eu
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2024 roku.

Informacje

Szczegółowych informacji udziela pracowniczka ROPS ­– Pani Agata Wyrobek, tel. 58 326 85 67, email: a.wyrobek@pomorskie.eu

Dokumenty do pobrania poniżej.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk