OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Otwarty konkurs ofert – Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Otwarty konkurs ofert - Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Grafika Wydarzenia

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Cel konkursu

Celem realizacji zadań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w rehabilitacji, a także w grupowych i indywidualnych zajęciach, udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, świadczenie szerokiego zakresu poradnictwa, a także działania integrujące i przeciwdziałające dyskryminacji.

Kto może brać udział w konkursie?

Możliwość ubiegania się o dotacje przewidziana jest dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Pomorza, prowadzących działalność  na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Terminarz oraz dostępne środki

Oferty przyjmowane są w systemie witkac.pl do dnia 8 kwietnia 2024 roku do godziny 15:45 oraz w formie papierowej do dnia 9 kwietnia 2024 roku.
Dostępna pula środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań wynosi 4.000.000,00 zł.

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji na temat konkursu udziela Bożena Ugowska oraz Klaudia Cherek – pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. 58 32-68-814.

 

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk