„Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”

„Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”

Zdjęcie przedstawia uczestników konferencji pt. "Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe"

W dniu 12.03.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się Konferencja pt. „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim – perspektywy, szanse i możliwości wdrożeniowe”.

Wydarzenie uroczyście otworzyła Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Głównym punktem Konferencji było przedstawienie wyników badania „Diagnoza w zakresie rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim” zaprezentowane przez dr hab. Katarzynę Cheba, prof. ZUT, Pana Jakuba Wróblewskiego – IBC Advisory S.A. oraz dr Piotra Zawadzkiego. Badanie współfinansowane z EFS w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zrealizowane zostało na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP przez firmę IBC Advisory S.A.

W drugiej części spotkania o usługach społecznych w lokalnych dokumentach strategicznych w kontekście deinstytucjonalizacji opowiedział dr Paweł Wiśniewski z Uczelni Korczaka.

Podsumowaniem Konferencji był panel dyskusyjny pn. „Jakiej deinstytucjonalizacji potrzebujemy?” prowadzony przez Panią Annę Bugalską z OZRSS, w której udział wzięli dr Paweł Wiśniewski, dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta z IPiSS oraz Kinga Myrcik – kierownik Referatu Koordynacji Polityki Społecznej ROPS.
Wydarzenie odbyło się w związku z realizacją projektu „Włączamy Pomorskie!” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami z Konferencji.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk