OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie przedstawia kobietę na wózku inwalidzkim zapisująca notatki przy biurku. Obok widnieje napis „Spotkanie informacyjne”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku.

 

Spotkanie odbędzie się w formie online 21 marca 2024 r. w godz. 12:00.

Cel konkursu:

Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w rehabilitacji, a także w grupowych i indywidualnych zajęciach, udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapisów na spotkanie informacyjne prosimy dokonywać pod linkiem:

https://ankiety.pomorskie.eu/621796?lang=pl

Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany na Państwa adres e-mail wskazany w formularzu.

 

 

 

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk