Konferencja z zakresu opieki pielęgniarskiej i farmaceutycznej

Konferencja z zakresu opieki pielęgniarskiej i farmaceutycznej

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
20.03.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
20.03.2024

W środę 20 marca 2024 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się Konferencja szkoleniowa pt. "W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne seniora, czyli opieka pielęgniarska i farmaceutyczna w praktyce" adresowana do pomorskich seniorów. Licznie przybyłych seniorów przywitał Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, przedstawił planowane w najbliższym czasie działania Samorządu Województwa dla pomorskich seniorów.

Celem konferencji było przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu nowych usług świadczonych przez  pielęgniarki/pielęgniarzy w systemie ochrony zdrowia oraz rodzajów i zasad udzielania porad, opieki i innych usług farmaceutycznych.

Czego mogliśmy się dowiedzieć podczas konferencji?

  • Jakie uprawnienia posiada personel pielęgniarski?
  • Czy każda pielęgniarka i pielęgniarz mogą wypisać receptę i wniosek na wyroby medyczne?
  • Czy każda pielęgniarka i pielęgniarz wystawią receptę z uprawnieniem specjalnym S65+?
  • Jakie leki może przepisać samodzielnie pielęgniarka i pielęgniarz swojemu pacjentowi?
  • Czy pielęgniarka i pielęgniarz mogą kontynuować wszystkie leki swoim pacjentom?
  • Jakie wyroby medyczne może przepisać pielęgniarka?
  • Czego i na jakich zasadach mogą oczekiwać w aptece, jakiego rodzaju porad/informacji/usług/opieki

Podczas konferencji seniorzy skorzystali z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz edukacji prozdrowotnej.

Prelekcje:

mgr pielęgniarstwa Magdalena Włochowicz przedstawiła prezentację „Opieka pielęgniarska. Nowe usługi świadczone przez pielęgniarki/pielęgniarzy w systemie ochrony zdrowia”.

prof. dr hab. Michał Markuszewski zaprezentował temat opieki farmaceutycznej. Rodzaje oraz zasady udzielania porad, opieki, informacji i usług farmaceutycznych (świadczonych w aptece).

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk