SENIORZY
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2024r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2024r. zadań SWP w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

GRAFIKA POGLĄDOWA. PRZEDSTAWIA NAZWĘ KONKURSU. AUTOR: ALEKSANDRA SKOWROŃSKA
21.03.2024
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
AUTOR
Aleksandra Skowrońska
Aleksandra
Skowrońska
21.03.2024

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę Nr 378/534/24 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów" wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2024.

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk