"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Laureaci Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w roku 2024

Laureaci Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w roku 2024

GRAFIKA POGLĄDOWA. ZAWIERA NAPIS: KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO „POMORSKIE DLA SENIORÓW”. VII EDYCJA. NA ZDJĘCIU WIDNIEJE LAUREATKA UBIEGŁOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU - PANI BOKSZA BARBARA Z POWIATU NOWODWORSKIEGO. AUTOR: ROPS
21.05.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
21.05.2024

W poniedziałek 20 maja obradowała Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów". Kapituła powołana Uchwałą nr 460/541/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r. zadecydowała o przyznaniu nagród 41 laureatom: szesnastu osobom w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka, siedmiu pracodawcom w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz osiemnastu osobom i organizacjom w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

Konkurs trwał od dnia 22 marca do dnia 25 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia można było dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniorów” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W terminie ustalonym w Regulaminie Konkursu wpłynęły 64 kandydatury zakwalifikowane do oceny merytorycznej:
29 w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
7 w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom oraz
28 w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

20 maja 2024 r. Kapituła Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” na podstawie kryteriów określonych w kartach oceny formalnej i merytorycznej dokonała oceny zgłoszonych kandydatur oraz wyboru laureatów w trzech kategoriach Konkursu:

 • Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka,
 • Pracodawca przyjazny Seniorom,
 • Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów.

W kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka Kapituła Konkursu dokonała oceny poprawnie zgłoszonych kandydatur w każdym z terenów powiatów i miast na prawach powiatu oraz dokonała wyboru 16 laureatów. Podczas oceny zwracano uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań kandydata na rzecz społeczności lokalnej i aktywność kandydata wykonywaną w ramach wolontariatu.

Laureaci w kategorii Zwyczajny-Niezwyczajny Senior / Zwyczajna-Niezwyczajna Seniorka

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Paczkowska Ludomiła,
 • powiat człuchowski – gmina Czarne – Kubiak Danuta,
 • Gdańsk – Badowska – Średniawa Barbara,
 • powiat gdański – gmina Pszczółki – Janczak Danuta,
 • Gdynia – Świto Waldemar,
 • powiat kartuski – gmina Żukowo – Rzepka Antoni,
 • powiat kościerski – gmina Liniewo – Bałachowska Zofia,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Kulecka Monika,
 • powiat malborski – gmina Malbork – Radwańska Janina,
 • powiat pucki – gmina Puck – Roszman Józef,
 • powiat słupski – gmina Kępice – Korab Maria,
 • Sopot – Gibała Jacek Wojciech,
 • powiat starogardzki – gmina Zblewo – Słomińska Renata,
 • powiat sztumski – gmina Dzierzgoń – Abrewczyńska Danuta,
 • powiat tczewski – gmina Tczew – Droszkowska Wanda,
 • powiat wejherowski– gmina Rumia – Grzenia Mieczysław.

W kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu dokonała oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis działań wskazujących, że Pracodawca zatrudnia i prowadzi działania wspierające aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia oraz Pracodawca promuje współpracę międzypokoleniową. Kapituła Konkursu postanowiła uhonorować 7 laureatów.

Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny Seniorom

 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Fundacja Palium,
 • Gdańsk – Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – EDU – CONSULTING Anna Wiechowska,
 • powiat malborski – gmina Malbork – 22 Baza Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Malborku,
 • powiat starogardzki – gmina Starogard Gdański – Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy POLMET Henryk Kinder
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Zajazd Jonatan,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Dom Pomocy Społecznej w Gniewie.

W kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów Kapituła Konkursu dokonała wyboru 18 laureatów, podczas oceny zwracając uwagę na spełnienie wymogów formalnych oraz merytorycznych, w tym opis dokonań wskazujący, że kandydat wyróżnia się w sposób szczególny w działalności na rzecz osób starszych i aktywność kandydata promuje działania międzypokoleniowe.

Laureaci w kategorii Przyjaciel / Przyjaciółka Seniorów

 • powiat bytowski – gmina Tuchomie – Lewi Kiedrowski Jerzy,
 • powiat chojnicki – gmina Chojnice – Ginter Kazimierz,
 • powiat człuchowski – gmina Debrzno – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno,
 • Gdańsk – Rychlik Jolanta Fundacja Świat Wrażliwy,
 • Gdynia – Fundacja FLY,
 • powiat kartuski – gmina Żukowo – Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni Podopieczni,
 • powiat kościerski – Gmina Liniewo – Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Wysinie,
 • powiat kwidzyński – gmina Kwidzyn – Koło Gospodyń Wiejskich w Tychnowach,
 • powiat malborski – gmina Malbork – Ciok Anetta,
 • powiat nowodworski – gmina Sztutowo – Owsińska Sylwia,
 • powiat pucki – gmina Władysławowo – Oberzig Wiesław,
 • Słupsk – Żebrowska Małgorzata,
 • powiat słupski – gmina Kobylnica – Stowarzyszenie „Zespół Aktywnych Seniorów”,
 • Sopot – Spółdzielnia Socjalna Kooperacja,
 • powiat starogardzki – gmina Starogard Gdański – Stankowiak Janusz,
 • powiat sztumski – gmina Sztum – Koło Gospodyń Wiejskich w Czerninie,
 • powiat tczewski – gmina Gniew – Kaczmarek Halina,
 • powiat wejherowski – gmina Reda – Biedroń Piotr.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nominowanym!

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk