"POMORSKIE DLA SENIORÓW"
Nagrodzono laureatów Konkursu Pomorskie dla Seniorów w powiecie tczewskim w kategoriach Przyjaciółka Seniorów oraz Pracodawca przyjazny Seniorom

Nagrodzono laureatów Konkursu Pomorskie dla Seniorów w powiecie tczewskim w kategoriach Przyjaciółka Seniorów oraz Pracodawca przyjazny Seniorom

Zdjęcie przedstawia przebieg wydarzenia. Fot. ROPS
29.06.2024
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
AUTOR
Barbara Bałka
Barbara
Bałka
29.06.2024

W sobotę 29 czerwca podczas dorocznego Święta Miasta „Gniewinki” uhonorowano Laureatów VII edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów” w powiecie tczewskim w kategoriach: Przyjaciółka Seniorów – Halina Kaczmarek oraz Pracodawca przyjazny Seniorom - Dom Pomocy Społecznej w Gniewie (Dyrektor Mieczysław Matysiak).

Nagrody w imieniu Marszałka Województwa wręczył Ryszard Świlski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej.  W uroczystości z udziałem Macieja Czarneckiego – Burmistrza Miasta i Gminy  Gniew, Karoliny Liebrecht – Sekretarza Miasta i Gminy Gniew, Walentyny Czapskiej – Członkini Kapituły Konkursu „Pomorskie dla Seniorów” uczestniczyła liczna grupa Seniorów reprezentujących Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Informacje o zgłaszającym:  

osoba fizyczna, mieszkanka województwa pomorskiego – Elżbieta Gajowniczek – Przewodnicząca Gminnej Rady ds. Seniorów w Gniewie

Informacja o laureatce w kategorii Przyjaciółka Seniorów – Halina Kaczmarek

Pani Halina Kaczmarek jest jedną ze współzałożycieli Stowarzyszenia Gniewski Uniwersytet III Wieku, które w tym roku obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. Swoją pracę wykonuje jako wolontariuszka. Jest osobą niezwykle pracowitą, odpowiedzialną, o wysokiej kulturze osobistej.

Pani Halina, czerpiąc ze swoich ogromnych zasobów wiedzy i umiejętności przewodnika turystycznego, organizuje dla osób starszych nie tylko z Gminy Gniew, ale też sąsiednich wycieczki edukacyjne: jednodniowe po najbliższej okolicy, ale również i dłuższe po Polsce i za granicę naszego kraju.

Od kilku też lat przygotowuje tygodniowe wyjazdy do sanatorium: po kilka turnusów w sezonie wiosennym i jesiennym. Doskonale spełnia się też na niwie kultury. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych organizuje wyjazdy do teatrów oraz na koncerty w Gdyni, Gdańsku, Bydgoszczy, Elblągu i Grudziądzu.

Pani Halina z wielkim zaangażowaniem opiekuje się grupą malarską, którą tworzą słuchacze Gniewskiego UTW. Pomaga w przygotowaniu zajęć, organizacji wystaw, które odbywają się nie tylko w Gminie Gniew, ale też w Gdańsku i Tczewie. Śpiewając w uniwersyteckim chórze „Pasja”, zbiera materiały i wysyła zgłoszenia na festiwale i przeglądy chóralne w Chełmnie, Szczecinie, Wrocławiu, na których śpiewaczki zajmują medalowe miejsca.

Pani Halina Kaczmarek jest też członkiem uniwersyteckiej grupy internetowego radia SoVo, przygotowującej audycje motywujące osoby starsze do podejmowania różnorodnych form aktywności. To osoba o wielkim sercu, która stara się pomóc każdemu potrzebującemu. Do każdej trudnej sytuacji podchodzi z życzliwością, a na porażki reaguje poczuciem humoru. Pani Halina to doskonały wzór Przyjaciela Seniora.

Informacja o laureacie w kategorii „Pracodawca przyjazny Seniorom” – Dom Pomocy Społecznej w Gniewie

Dom Pomocy Społecznej w Gniewie jest z całą pewnością pracodawcą Przyjaznym Seniorom. Pracuje w nim 30 osób w wieku 50+, co stanowi ponad 47% wszystkich osób tu zatrudnionych. Jak twierdzi dyrektor placówki, ich rola jest nie do przecenienia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są doskonałymi pracownikami, dzielącymi się wiedzą, umiejętnościami, dobrymi praktykami z młodszymi koleżankami i kolegami. Pracownicy uczestniczą też w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.

W placówce od 2014 roku realizowany jest program wolontariatu opiekuńczego. Wolontariuszami są tu zarówno osoby 60+, jak i młodsze, co sprzyja integracji międzypokoleniowej.

DPS w Gniewie szeroko otworzył się na społeczność lokalną. Prezentował m.in. twórczość mieszkańców Domu, organizując ich benefisy w gniewskim Centrum Kultury. Od ponad 5 lat działa w nim DUET, czyli Depeesowsko – Uniwersytecka Ekipa Teatralna, w skład której wchodzą zarówno pracownicy, jak i pensjonariusze oraz słuchacze Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku. Jej członkami są także młodzi wolontariusze.

Efektem działalności grupy DUET są małe formy teatralne, przedstawienia kabaretowe, wieczorki muzyczno – poetyckie. Ich widzami są również dzieci i młodzież gniewskich placówek oświatowych, zapraszani są także mieszkańcy DPS powiatu tczewskiego. W przyległym do Domu parku odbywają się integracyjne imprezy plenerowe. I tak w ubiegłym roku miały tu miejsce obchody Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych, święto pieczonego ziemniaka, zakończenie roku akademickiego Gniewskiego UTW połączone z powitaniem lata. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie to nie tylko pracodawca przyjazny seniorom, ale i miejsce przyjazne osobom starszym.

Nagrody

Nagrodami przewidzianymi w konkursie są kosz z produktami regionalnymi, dyplom oraz grafika z widokiem Gdańska

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz nominowanym w Konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniorów”

Zdjęcia w galerii – ROPS

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pod numerem 58 32 68 561 lub adresem e-mail rops@pomorskie.eu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk