Dokumenty Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa pomorskiego do pobrania

OZPS pomorskie za rok 2018
OZPS pomorskie za rok 2017

OZPS pomorskie za rok 2016
OZPS pomorskie za rok 2015

OZPS pomorskie za rok 2014