Opracowania Grup Roboczych

  1. Do pobrania: Upowszechnianie informacji o ekonomii społecznej
  2. Do pobrania: Ekonomizacja:

Przekształcenie warsztatu Centrum Integracji Społecznej w spółdzielnię socjalną – czy jest możliwe?

- Tworzenie nowych warsztatów w Centrach Integracji Społecznej,

- Czy Centra Integracji Społecznej konkurują ze spółdzielniami socjalnymi w zdobywaniu zleceń?

- Działania informacyjne skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dot. współpracy z PES