DOBRE PRAKTYKI

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2023 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (350.000,00 zł) otrzymały 23 organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów na realizację w 2023 roku następujących zadań:

 1. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku, Zadanie: Czas na Pasje, w kwocie: 16 000,00
 2. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW – Rumia, z siedzibą w Rumi, zadanie: Stawiamy na stały rozwój, w kwocie: 4 740,00
 3. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą w Gdańsku, zadanie: Aktywny senior, w kwocie: 16 000,00
 4. Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą w Tczewie, zadanie: Senior – performerem, w kwocie: 16 000,00
 5. Spółdzielnia Socjalna Iskra z siedzibą w Sztumskim Polu, zadanie: Siła wieku – zainwestuj w siebie w kwocie: 16 000,00
 6. Fundacja Wspólnota Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, zadanie: Sztuka ze smakiem dla dojrzałych w kwocie: 16 000,00
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „MALWA”, z siedzibą w Malborku, zadanie: Dobre życie w dojrzałym wieku w kwocie: 16 000,00
 8. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, z siedzibą w Kartuzach, zadanie: Bo we mnie jest radość , w kwocie: 15 130,00
 9. Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, z siedzibą w Sopocie, zadanie: SENIOR symbolem współpracy Wszystkich z Wszystkimi dla Jego i Wspólnego dobra!, w kwocie: 17 000,00
 10. Fundacja Diversity Polska, z siedzibą w Gdańsku, zadanie: Ponadlokalne spotkania z filmem wraz z dyskusja i badaniami, w kwocie: 16 000,00
 11. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Carpe Diem Semper”, z siedzibą w Choczewie, zadanie: Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” – Finał Wojewódzki , w kwocie: 16 000,00
 12. Stowarzyszenie LOS, z siedzibą w Kościerzynie, zadanie: Kluby Aktywnych Seniorów na bis, w kwocie: 16 000,00
 13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą w Sopocie, zadanie: Program integracyjny dla seniorów, w kwocie: 16 000,00
 14. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą w Lęborku, zadanie: Senioralne warsztaty z międzynarodową piosenką, , w kwocie: 16 000,00
 15. Polski Komitet Pomocy Społecznej, z siedzibą w Warszawie, zadanie: Aktywna pora dla seniora – kontynuacja w kwocie: 16 000,00
 16. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, z siedzibą w Jankowie Gdańskim, zadanie: „Seniorzy Razem – Silni i Aktywni”– edycja 2023, w kwocie: 16 000,00
 17. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „RAZEM”, z siedzibą w Chojnicach, zadanie: 2023 – Rok Aktywnego Seniora, w kwocie: 16 000,00
 18. A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza, z siedzibą w Gdańsku, zadanie: KOCHAM MOJE MIASTO, w kwocie: 16 000,00
 19. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z siedzibą w Gdańsku, zadanie: Aktywni po etacie, w kwocie: 16 000,00
 20. Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” z siedzibą w Bytowie, zadanie: Seniorzy-Dojrzali i Wspaniali. 2023, w kwocie: 16 000,00
 21. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie. Wykonawcą zadania jest: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Gdańsku, zadanie: Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności Seniorów poprzez muzykę, śpiew, sport, rekreację i lekcje patriotyzmu, w kwocie: 16 000,00
 22. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku, zadanie: Dla każdego coś miłego” – cykl różnorodność zajęć i aktywności dla seniorek i seniorów, w kwocie: 15 130,00
 23. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej z siedzibą: w Sztumie, zadanie: Fotografia źródłem pamięci seniorów z terenu Powiśla i Żuław, w kwocie: 10 000,00

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2022 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (350.000,00 zł) otrzymały 22 organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów na realizację w 2022 roku następujących zadań:

 1. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa seniorów w zakresie oszustw i manipulacji, spotkania z lekarzem geriatrą, spotkania integracyjne, udział w uroczystościach rocznicowych dla seniorów z powiatów: kościerskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, słupskiego, bytowskiego, tczewskiego oraz Gdańska. Zadanie: Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów, w kwocie: 15.000 zł.
 2. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą w Gdańsku.  Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty tematyczne, organizacja koncertu muzyki romantycznej w plenerze, wystawa fotografii portretowej, warsztaty fotograficzne i poetyckie dla seniorów z powiatu nowodworskiego, Gdyni oraz z Gdańska. Zadanie: pokonaj reumatyzm romantyzmem w kwocie: 15.000 zł.
 3. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowe, spotkania brydżowe, zajęcia i konkurs sudoku, ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową, spotkania tematyczne z pasjonatami historii, muzyki, organizacja wystawy pn. „Miniatury łodzi, okrętów i statków świata”, zwiedzanie ciekawych miejsc na Pomorzu: biogazowni w Potęgowie, wizyta w manufakturze garncarskiej Neclów, zwiedzanie zamku w Łapalicach oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku dla seniorów z powiatów: słupskiego, lęborskiego, kartuskiego i kościerskiego. Zadanie: Pasje – sposób na życie, w kwocie: 15.000 zł.
 4. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” z siedzibą w Jankowie Gdańskim. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty hortiterapi, kulinarne, kosmetologiczno-relaksacyjne, cykl spacerów miastopoznawczych podczas których seniorzy poznają urokliwe zakątki Trójmiasta, historyczne i współczesne zbiorniki wodne: „Stary Sobieski”, „Stara Orunia”, „Kazimierz”, zwiedzanie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz wycieczka do rezerwatu „Mewia Łacha” na Wyspie Sobieszewskiej. Organizator proponuje cykl spotkań integracyjnych dla seniorów przy ognisku, spacery po lasach gminy Kolbudy oraz spartakiadę w ramach, „Kolbudy Senior Challenge” – edycja 2022 dla seniorów z Gdańska i powiatu gdańskiego. Zadanie: „Seniorzy Razem – Silni i Aktywni” – edycja 2022, w kwocie: 16.000 zł.
 5. „My Kaszubi …” z siedzibą w Gdyni. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty dekoracyjne, florystyczne, kulinarne, rękodzielnicze oraz zielarskie, , warsztaty z nauki posługiwania się narzędziami – on-line dla seniorów z Trójmiasta oraz powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego. Zadanie: ,,Wszystko dla Seniora 2”, w kwocie: 11.000 zł.
 6. Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia Bez Granic” z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia z historii sztuki w tym roli społeczności mennonickiej w rozwój architektury, techniki i szkolnictwa, warsztaty fotograficzne połączone z zajęciami obsługi programów do obróbki cyfrowej fotografii oraz plenery fotograficzne dla seniorów z Trójmiasta oraz powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, tczewskiego oraz kartuskiego. Zadanie: historia mennonitów w fotografii seniora, w kwocie: 16.000 zł.
 7. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby z siedzibą w Kartuzach. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania integracyjne, zajęcia ruchowe, warsztaty wizerunkowe połączone z sesją zdjęciową. możliwość skorzystania z podstawowych zabiegów kosmetycznych, zajęcia z zakresu ziołolecznictwa, taneczna impreza międzypokoleniowa, wspólny wyjazd kulturalny dla seniorów z powiatów: kartuskiego, kościerskiego oraz gdańskiego. Zadanie: Bo wiek to tylko liczba, w kwocie: 21.000 zł.
 8. Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania tematyczne z zakresu prawa i profilaktyki prozdrowotnej, warsztaty z rękodzieła ludowego, rozwoju osobistego i edukacji cyfrowej, warsztaty z animatorem wolontariatu połączone z wyjazdem do Europejskiego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności dla seniorów z powiatów: kościerskiego i kartuskiego. Zadanie: Kluby Aktywnych Seniorów, w kwocie: 15.000 zł.
 9. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „RAZEM” z siedzibą w Chojnicach. Proponowane rodzaje aktywności: udział w Pomorskim Dniu Aktywnego Seniora w Chojnicach 26 czerwca br. podczas którego seniorzy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalno – integracyjnych w tym przeglądzie twórczości artystycznej seniorów wraz z elementami prozdrowotnymi i edukacyjnymi. Podczas imprezy uczestnicy skorzystają z porad zdrowotnych związanych z chorobami i zagrożeniami wieku geriatrycznego oraz wykonywane będą podstawowe badania pomiaru ciśnienia, poziomu cukru jak również z porad prawnych w zakresie ochrony konsumenta i cyberprzestępczości kierowanej do seniorów dla seniorów z wszystkich powiatów województwa pomorskiego. Zadanie: Organizacja Pomorskiego Dnia Aktywnego Seniora, edycja 2022 w kwocie: 21.000 zł.
 10. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, z siedzibą w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW – RUMIA, z siedzibą w Rumi. Proponowane rodzaje aktywności: gimnastyka zdrowotna, trening oporowy, zajęcia Nordic Walking, Pro-X-Walker, Smovey, turniej integracyjny w Bule prowadzone na sali gimnastycznej, siłowni oraz w plenerze, piknik sportowo – rekreacyjny „Seniorada” na terenie AWFiS w Gdańsku planowany na przełomie maja i czerwca. Podczas pikniku będą odbywały się występy zaprzyjaźnionych zespołów oraz występy indywidualne seniorów. Seniorzy z Gdańska i powiatu wejherowskiego będą mogli skorzystać z masażu, porad specjalistycznych oraz badań w zakresie oceny stanu zdrowia. Zajęcia ruchowe odbywać się będą na terenie AWFiS w Gdańsku ul. Kazimierza Góreckiego 1 oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi ul. Mickiewicza 49. Zadanie: Aktywny Senior Pomorze, w kwocie: 16.000 zł.
 11. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, psychologii i dietetyki na temat wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, relaksacji jako alternatywnego sposobu poprawy kondycji psychofizycznej oraz zdrowego odżywiania osób starszych. Zaplanowano różnego rodzaju ćwiczenia: zdrowy kręgosłup, taniec, ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku odbywające się na siłowni i w plenerze. Wspólne przygotowywanie potraw oraz tworzenie dziennego menu z wykorzystaniem zwykłych i ogólnie dostępnych produktów oraz warsztaty kulinarne z ubiegłoroczną półfinalistką Masterchefa dla seniorów z powiatu tczewskiego i z Sopotu. Zadanie: Aktywna pora dla seniora, w kwocie: 17.000 zł.
 12. Spółdzielnia Socjalna Iskra z siedzibą w Sztumskim Polu. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty aktywności fizycznej takie jak: fitness, joga, zumba oraz gry w plenerze, spacery, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa seniorów podczas których będą odbywać się zajęcia z elementami samoobrony, dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz spotkania grupowe z psychologiem dla seniorów z powiatów: sztumskiego i malborskiego. Na zakończenie cyklu warsztatów zorganizowana zostanie wspólna biesiada przy ognisku. Zadanie: Inwestycja w siebie- zdrowy i aktywny senior, w kwocie: 12.000 zł.
 13. A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty dziennikarskie i fotograficzne prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy podczas których uczestnicy dowiedzą się jak szukać inspiracji i skąd brać pomysły na dobre teksty, jak przygotować się do rozmowy, jak zadawać pytania by uzyskać ciekawe odpowiedzi, jak napisać tekst informacyjny czy relacje z wydarzenia. Podczas warsztatów fotograficznych seniorzy dowiedzą się jak zrobić ciekawe zdjęcia, które będą ilustracją do artykułu dla seniorów z powiatów: malborskiego, gdańskiego, sztumskiego, tczewskiego, chojnickiego oraz kartuskiego. Zadanie: Warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla seniorów, w kwocie: 17.000 zł.
 14. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty z zakresu tworzenia produktów naturalnych podczas których uczestnicy nauczą się wykonywać preparaty do pielęgnacji ciała, robić świece naturalne oraz dowiedzą się jak dbać o wizerunek współczesnego seniora. Zajęcia z elementami fizjoterapii prowadzone z udziałem specjalisty obejmujące dbałość o kręgosłup oraz stawy. Wyjazd do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy połączony z nauką tworzenia kompozycji florystycznych. Warsztaty literackie i udział seniorów w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla seniorów z powiatów: człuchowskiego i chojnickiego. Zadanie: Senior zdrowy do działania gotowy, w kwocie: 15.000 zł.
 15. Fundacja Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: udział w eliminacjach powiatowych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej dla seniorów z Trójmiasta i powiatów: tczewskiego, malborskiego, bytowskiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, puckiego, kwidzyńskiego, kartuskiego, starogardzkiego, sztumskiego. Zadanie: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” – eliminacje na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, w kwocie: 20.000 zł.
 16. Fundacja Mikroakademia z siedzibą w Nowym Barkoczynie. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty muzyczne i teatralne obejmujące ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, rozciągające i rozgrzewające. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu autoprezentacji, rozwijania wyobraźni przestrzennej, korzystania z nowych technik plastycznych, tworzenia scenografii i strojów dla seniorów z powiatów: gdańskiego i kościerskiego. Zadanie: Teatralna Akademia Kompetencji Seniorów, w kwocie: 16.000 zł.
 17. Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty informatyczne odbywające się w Klubie Seniora w Gdańsku przy ul. Sobótki 5, podczas których seniorzy dowiedzą się jak korzystać z dostępnych e-usług publicznych takich jak: bankowość elektroniczna, zakładanie i korzystanie z Profilu Zaufanego, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz logować się na Portal Pacjenta. Wycieczka jednodniowa szlakiem rycerskim do Chełmna, Gniewu i Pelplina dla seniorów z Trójmiasta i powiatów: wejherowskiego, malborskiego, tczewskiego i puckiego. Zadanie: Seniorze, bądź aktywny-2022, w kwocie: 17.000 zł.
 18. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowo-rekreacyjnych takie jak: nordic walking, szachy, bowling, udział seniorów w wyjazdowych zawodach sportowych: Wojewódzka Seniorada w Skarszewach, Mistrzostwa w bowlingu i Czworoboju rzutowym weteranów dla seniorów z powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, sztumskiego, kartuskiego i nowodworskiego. Zadanie: Aktywny senior, w kwocie: 18.000 zł.
 19. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia z obsługi smartfona z funkcją foto, warsztaty plenerowe rysunku i malarstwa pod okiem artysty plastyka na zakończenie których odbędzie się wernisaż prac uczestników, cykl pogadanek wiedzy o Gdańsku i Regionie Pomorza oraz spacery poznawcze z przewodnikiem dla seniorów z Gdańska oraz powiatów: sztumskiego i starogardzkiego. Zadanie: „PO-MORZE SENIOROM” w kwocie: 14.000 zł.
 20. Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” z siedzibą w Bytowie. Proponowane rodzaje aktywności: internetowe próby i wspólne śpiewanie grup muzycznych poprzedzone szkoleniem z obsługi tabletu i korzystania z internetu, wyjazd do teatru oraz spotkania wyjazdowe grup śpiewaczych dla seniorów z powiatów: słupskiego, kościerskiego i bytowskiego. Zadanie: Muzyczne Spotkania Seniorów 2022,w kwocie: 11.000 zł.
 21. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: kontynuacja wydawnictwa Magazynu Senioralnego Ławeczka o cztery kolejne numery: maj-czerwiec, lipiec-sierpień, wrzesień-październik, listopad-grudzień z aktywnym udziałem seniorów w redagowaniu magazynu dla seniorów z województwa pomorskiego. Zadanie: Magazyn Senioralny Ławeczka, w kwocie: 22.000 zł.
 22. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej z siedzibą w Sztumie. Proponowane rodzaje aktywności: wykłady i pogadanki na temat dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiśla, których zwieńczenie będzie wydanie książki pt. „Tradycyjna kuchnia Powiśla” z przepisami mieszkańców Powiśla. Biesiada Powiślańska w Mikołajkach Pomorskich podczas której zaplanowano pokaz kulinarny, degustację oraz konkurs na potrawy dla seniorów z powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego. Zadanie: Tradycyjna kuchnia Powiśla według seniorów, w kwocie: 10.000 zł.

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2021 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (200.000,00 zł) otrzymało 17 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2021 roku następujących zadań:

 1. Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w Sopocie na zwiększenie świadomości obywatelskiej pomorzan – zadanie: „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW – działalność Pomorskiej Delegatury na rzecz osób w wieku emerytalnym” w kwocie 11.000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie PORT w Pucku na prowadzenie zajęć aktywności fizycznej, gerontokinezyterapię, forum grup senioralnych, wydarzenie sieciujące grupy – zadanie „Przecież każdy z nas jest młody!” w kwocie 12.500,00 zł.
 3. Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Malwa” w Malborku na aktywizację seniorów, zdobycie wiedzy (sport: aqaaerobik, refleksologia, taniec, Nordic Walking, wykłady: lekarz, policja, historia, informatyka, wycieczki) – zadanie S.O.S dla seniora w kwocie 11.500,00 zł.
 4. PZERiI Zarząd Główny w Warszawie – Oddział Okręgowy PZERiI w Gdańsku na aktywizacja seniorów (wycieczka – Kanał Elbląski, gry w szachy, warcaby, turnieje tenisa stołowego, bilarda, w Klubie Seniora) – zadanie Aktywny Senior 2021 w kwocie 11.400,00 zł.
 5. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” z siedzibą w Gdańsku na działania aktywizujące („Życie ze smakiem!” – prezentacja kulinarna, „Muzy 60+” – wystawa sztuk plastycznych wokalnych, literackich tańca. „Kolbudy Senior Challenge” – zmagania sportowe, „Wiosna w ogrodzie” – warsztat ogrodniczy, Spacery) – zadanie „”Seniorzy Razem – Silni i Aktywni!” edycja 2021″ w kwocie 11.000,00 zł.
 6. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na zajęcia sportowo – rekreacyjne, udział w zawodach i spotkania towarzyskie – zadanie Aktywny senior w kwocie 11.100,00 zł.
 7. Fundacja ” Sprawni Inaczej” z siedzibą w Gdańsku na warsztaty ruchowo taneczne, wydanie gazetki senioralnej „W tańcu zapisane” sesja zdjęciowa, wystawa zdjęć – zadanie „Pełniej żyć” w kwocie 10.500,00 zł.
 8. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem na prowadzenie zajęć aktywizujących (pierwsza pomoc, dieta, aktywności fizyczne i kulturalne, usprawnienia pamięci) – zadanie „Seniorzy w akcji – pokonać bariery w kwocie 11.000,00 zł
 9. Fundacja ,, My Kaszubi …” z siedzibą w Gdyni na integrację, zmniejszenie osamotnienia poprzez naukę zoom, haft, szycie, kuchnia, szydełko) – zadanie ,,Wszystko dla seniora” w kwocie 10.000,00 zł.
 10. Fundacja BURSZTYNOWE SERCE z siedzibą w Gdańsku na poprawę kondycji psychofizycznej i podniesienie jakości życia, złagodzenie skutków osamotnienia, stanów lękowych, rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień , nawiązanie przyjacielskiej relacji poprzez warsztaty e-kompetencji, telefon do przyjaciela, zajęcia hobbystyczne i kreatywne, wystawę prac – zadanie „Architektura, Przyroda , Ludzie w malarstwie i obiektywie Seniora” 11.085,00 zł.
 11. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku na wzmocnienie kompetencji, poprawę samopoczucia i bezpieczeństwa psychicznego, prezentację wykonanych prac, codzienną aktywność fizyczną – zadanie Aktywizacja seniorów LUTW poprzez spotkania na Nordic Walking i warsztaty malarsko ceramiczne metodą na wyjście z domu, walkę z osamotnieniem i powrotem do normalności w okresie pandemii w kwocie 13.000,00 zł.
 12. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku na zajęcia fizyczne, rozgrywki sportowe, cykl spotkań o tematyce historycznej – zadanie Ciekawe zainteresowania – ciekawe życie w kwocie 11.500,00 zł.
 13. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku na warsztaty rozwijające zainteresowania: decupage, pieśni i tańca, sportowo-rekreacyjne, aktywność wolontariacka, wiedza na temat aktywności obywatelskiej, Rady Seniorów, inicjatywy lokalne, rajd rowerowy, piknik, spotkania z samorządowcami, geriatrą – zadanie Partnerstwo dla aktywności senioralnej w kwocie 10.500 zł.
 14. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie na podtrzymanie potencjału umysłowego seniorów kombatantów – zadanie Pomoc seniorom w ich dążeniach do aktywnego i zdrowego trybu życia w kwocie 14.715,00 zł.
 15. Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wzrost aktywności zmniejszenie poczucia osamotnienia – zadanie Sport dla seniora w kwocie 10.000,00 zł.
 16. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” na zmiany stereotypu i poprawienie wizerunku osoby bezdomnej w podeszłym wieku, poszerzenie wiedzy, wzmożenie aktywności bezdomnych seniorów w znaczeniu zwiększenia energii i potencjału intelektualnego oraz podmiotowego – zadanie Bądźmy w kontakcie! w kwocie 15.000,00 zł
 17. Stowarzyszenie „Aktywny Puck” na działania wzmacniające i integrujące grupy senioralne, integracja pomiędzy grupami z poszczególnych miejscowości i gmin – zadanie KULTURALNY SENIOR w kwocie 14.200,00 zł

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2020 roku

W 2020 roku zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego. Kwotą 238.442 zł dofinansowano działania na rzecz seniorów realizowane przez 21 organizacji pozarządowych

 1. Fundacja Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie III Edycji Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” dla około 500 seniorów w kwocie 17.000,00 zł.
 2. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na popularyzację aktywnego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych 100 osób w wieku 50+ z 6 gmin województwa pomorskiego – zadanie „Aktywny Senior” w kwocie 15.000,00 zł.
 3. Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku na wzmocnienie relacji społecznych w oparciu o kontakt ze sztuką, w formie zajęć edukacyjnych dla około 100 uczestników z Trójmiasta oraz powiatu kartuskiego – zadanie „Akademia Sztuki Trzeciego Wieku” w kwocie 8.000,00 zł.
 4. Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku na zakup i dostarczenie paczek z artykułami pomagającymi ustrzec się przed koronawirusem dla 20 najbardziej potrzebujących i najstarszych Sybiraków z Gdyni, Sopotu i Pruszcza Gdańskiego – zadanie „Sybiracy na Pomorzu” w kwocie 4.200,00
 5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku na zakup i dowiezienie obiadów dla 30 seniorów z terenu Słupska, powiatu słupskiego oraz lęborskiego – zadanie „Obiady dla Seniorów” w kwocie 10.000,00 zł
 6. Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP z siedzibą w Sopocie na zakup i dostarczenie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących i samotnych w tym 40 seniorów z terenu Trójmiasta, powiatu gdańskiego, słupskiego, starogardzkiego, kartuskiego, wejherowskiego – zadanie „Wsparcie działalności Centrum Kryzysowego Caritas” w kwocie 10.000,00 zł
 7. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem na zakup i dostarczenie środków ochrony osobistej, środków chemicznych, produktów spożywczych, zakup i dostarczenie posiłków oraz zakup środków ochrony osobistej dla 20 osób z powiatu człuchowskiego i chojnickiego, w tym osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych z chorobami przewlekłymi, osobom i rodzinom pozbawionym pracy i środków do życia – zadanie „Inspiracja pomaga zagrożonym” w kwocie 10.000,00 zł
 8. Stowarzyszenie PORT z siedzibą w Pucku na wsparcie aktywizacyjne skierowane do seniorów z Pucka, powiatu puckiego, Gdańska oraz powiatu kościerskiego w postaci spotkań on-line grup seniorów z dietetykiem, fizjoterapeutą, gerontologiem – zadanie „Izolacja – tak! Samotność – nie!” w kwocie 6.000,00 zł
 9. Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „BURSZTYNOWE SERCE” na dostarczenie 400 ciepłych posiłków dla potrzebujących z powiatu wejherowskiego oraz Gdańska, przeprowadzenie akcji „Kreatywni w domu” oraz przygotowanie informatora – poradnika „Po – Mocna Dłoń” dla mieszkańców województwa pomorskiego – zadanie „Po – mocna dłoń” w kwocie 10.000,00 zł
 10. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku na wsparcie min 300 osób z 18 powiatów z województwa pomorskiego w tym seniorów, którzy nie są objęci opieką w domach pomocy społecznej ani innych form zorganizowanej pomocy – zadanie „Służba COVID-19″ w kwocie 9.840,00 zł
 11. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku na przeciwdziałanie samotności i izolacji, rozwój i nabycie nowych kompetencji, zwiększenie aktywności, wzmocnienie relacji społecznych, rozwój zainteresowań, zbudowanie odporności psychicznej i fizycznej oraz wskazanie nowych możliwości jej utrzymania w czasie zagrożenia epidemicznego i po nim dla grupy 30 seniorów (Trójmiasto, powiat kartuski, wejherowski) – zadanie „TO TWOJE ZYCIE, TO TWÓJ CZAS” w kwocie 13 100,-
 12. Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku na przeciwdziałanie samotności i izolacji, rozwój i nabycie nowych kompetencji, zwiększenie aktywności, wzmocnienie relacji społecznych, rozwój zainteresowań, zbudowanie odporności psychicznej i fizycznej oraz wskazanie nowych możliwości jej utrzymania w czasie zagrożenia epidemicznego i po nim dla grupy 30 seniorów (Trójmiasto, powiat kartuski, wejherowski)- zadanie „Akademia Aktywności – srebrna generacja” w kwocie 10 000,-
 13. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą w Gdańsku na tworzenie serwisów informacyjnych, przybliżających sytuację osób dotkniętych kryzysem bezdomności i umożliwiającym osobom bezdomnym nawiązywanie relacji z innymi. Redukcja negatywnych, stereotypowych postaw społecznych wobec bezdomności. 25 seniorów (bezdomnych) z gmin Sztum, Tczew, Łęczyce, Puck, Stary Dzierzgoń, Ustka oraz Władysławowo – zadanie „ŁĄCZENIE MA ZNACZENIE!”- w kwocie 7 700
 14. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych i spotkań towarzyskich dla 100 seniorów mieszkańców wsi i małych miast Pszczółki, Pruszcz Gdański (gdański), Sierakowice (kartuski), Nowy Dwór Gdański, Gardeja (kwidzyński). – zadanie „STOP samotności, otwieramy nowe możliwości!” kwocie 15 000,-
 15. Fundacja „My Kaszubi…” z siedzibą w Gdyni na systematyczne prowadzone działania będą rozwijające zainteresowania i integrujące , wzmacniające kompetencje oraz zwiększające aktywność osób starszych. 20 seniorów z Gdyni, Sopotu i powiatu kartuskiego– zadanie „Moje dekoracje” w kwocie 13 700,-
 16. BURSZTYNOWE SERCE z siedzibą w Gdańsku na poprawę kondycji psychofizycznej zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia. Złagodzenie skutków osamotnienia, stanów lękowych i wykluczenia, Rozwinięcie zainteresowań, nawiązanie przyjacielskiej relacji przełamującej bariery dotychczasowej izolacji i poczucia zbędności u 12 seniorów z powiatu wejherowskiego (Reda) i Sopotu– zadanie „PRZYJACIÓŁKI „- promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną seniorów w kwocie 15 000,-
 17. STOWARZYSZENIE PORT z siedzibą w Pucku na prowadzenie systematycznych działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, rozwijających zainteresowania, utrzymujących sprawność oraz przełamujących bariery. Wzmocnienie kompetencji oraz zwiększenie aktywności społecznej 45 osób starszych z 6 powiatów – zadanie „Ścieżki Aktywnej Starości” w kwocie 12 980,-
 18. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „effetha” z siedzibą w Gdyni na prowadzenie Klubu Seniora Głuchoniemych, który umożliwi 70 seniorom słyszącym i głuchoniemym z powiatów wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, Trójmiasta wspólne uczestniczenie w życiu społecznym oraz integrację społeczną– zadanie „WSPARCIE EMERYTÓW GŁUCHONIEMYCH” w kwocie 11 290
 19. Stowarzyszenie WAGA z siedzibą w Gdańsku na tworzenie, udostępnianie oraz dostarczenie do miejsc zamieszkania seniorów 50 pakietów kreatywnych (plastyka, trening umysłu, rozwój osobisty, techniki reminiscencyjne, gimnastyka) osobom w wieku emerytalnym w Skowarczu (25 osób) oraz Potęgowie (25 osób)– zadanie „Pakiety kreatywne dla seniorów w kwocie 12 180,-
 20. Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” z siedzibą w Bytowie na niwelowanie przyczyn uniemożliwiających kontakty zdalne osób w wieku emerytalnym. Internetowe próby chóru jak i z zespołu śpiewaczego, wspólne śpiewy, poprzedzone szkoleniem uczestników projektu w obsłudze tabletu i korzystania z Internetu. Dla 50 seniorów z powiatu bytowskiego i słupskiego – zadanie „Muzyczne wariacje – COVID 19” w kwocie 15 000,-
 21. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddział Okręgowy w Gdańsku na budowanie więzi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywności społecznej, nabywanie nowych umiejętności oraz integracji emerytów i seniorów z województwa pomorskiego poprzez warsztaty kulinarne z elementami zasad prawidłowego odżywiania dostosowanego do wieku i schorzeń, a także przygotowywania prostych, smacznych i tanich posiłków, oraz zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Gdańska dla 90 seniorow z Trójmiasta, powiatu malborskiego, wejherowskiego, gdańskiego– zadanie „WARSZTATY KULINARNE dla Emerytów i Seniorów ” Spacerkiem do wspólnego stołu” w kwocie 14 050,-

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2019 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (58.980 zł) otrzymało 8 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2019 roku następujących zadań:

 1. Stowarzyszenie „Aktywny Puck” – na aktywizację, integrację seniorów, utrzymanie sprawności intelektualnej, rozwijanie pasji i zainteresowań 210 seniorów z powiatu puckiego, wejherowskiego i Gdyni. Zadanie „AKTYWNI SENIORZY” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000zł.
 2. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zwiększenie aktywności społecznej 110 seniorów z Rumi, Gdyni i powiatu słupskiego. Zadanie „Akademia Seniorów w Rumi” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12.980zł.
 3. Stowarzyszenie na 102 z Lęborka- na przybliżenie problematyki senioralnej lokalnej społeczności, utworzenie mapy problemów, współpracę z Radami Seniorów, integrację środowiska seniorów (190 osób) z powiatu lęborskiego, Gdańska i Rad Seniorów. Zadanie „Starość w Lęborku. Radość ?” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000zł.
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na popularyzację aktywnego stylu życia, aktywizację społeczną osób starszych, poprawę samopoczucia psychofizycznego, pozyskanie osób starszych dla aktywnego stylu życia dla 200 Osób 60+ z Trójmiasta i UTW. Zadanie „Seniorada – Aktywni razem na lata 2019″ uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 3.000zł.
 5. Stowarzyszenie „Przyszłość Regionu” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na kreowanie pozytywnego postrzegania starości, wspieranie wszelkich form aktywności społecznej dla 100 seniorów z powiatu wejherowskiego i kartuskiego. Zadanie „Tematyczne wieczorki integracyjne” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 2.000zł.
 6. Fundacja Barbary Średniawy z Gdańska – na przygotowanie i przeprowadzenie II Edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Prezydenta Pawła Adamowicza dla 400 seniorów z 12 powiatów. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 20.000zł.
 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku – utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dla 30 seniorów z powiatu chojnickiego i Gdańska. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000 zł
 8. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Zadanie „Senior w kulturze” dla 24 seniorów 60+ z powiatu kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000 zł

Wybrane „Dobre Praktyki” realizowane w 2018 roku w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – priorytet 4 Usługi społeczne dla osób starszych

 1. Sopot. Fundacja Niesiemy Pomoc. „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas Doskonalenie potencjału społecznozawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych”
 2. Sopot. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. „Sami swoi 3 – podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania”
 3. Gdynia. Fundacja Adaptacja. „Rozwój świetlicy opiekuńczej dla niepełnosprawnych seniorów”
 4. Gdańsk. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. „Prężny senior”
 5. Gdynia. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS. „Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego w systemie usług opiekuńczych województwa pomorskiego – Edycja III”
 6. Gorzów Wielkopolski. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. „Seniorem być to radośnie żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla niesamodzielnych seniorów w ich domach”
 7. Łódź. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa. „Sieć Życia jako system wsparcia dla osób w wieku 60+.”
 8. Gliwice. Fundacja Zakątek Pokoleń. „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności”
 9. Babice. Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS”. „Gminne Centrum Usług Senioralnych II”
 10. Pawłowice. Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla Kołowrót. „Wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych usług społecznych założenie pierwszej w Polsce winnicy przez seniorów”

 

Pomoc prawna dla poszkodowanych konsumentów. Stowarzyszenie Aquila

Stowarzyszenie Aquila - infografika Stowarzyszenie Aquila - infografika