DOBRE PRAKTYKI

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”. 

 

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2024 roku

W  otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (350.000,00 zł) otrzymały organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów na realizację  następujących zadań:

 1. Fundacja Endorfina w Malborku. Proponowane rodzaje aktywności: Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną i umysłową w tym zajęcia z jogi, zajęcia zdrowy kręgosłup, aquaaerobic, warsztaty mindfulness, rajd rowerowy, fitness medyczny z fizjoterapeutką uroginekologiczną dla seniorów z powiatów: malborskiego, nowodworskiego oraz sztumskiego. Zadanie: Złote Lata w Ruchu – Program Aktywności Seniorów w Pomorskiem, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 2. Fundacja Wspólnota Gdańska w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: wykłady i rozmowy o sztuce, warsztaty z dietetykiem, warsztaty z kreatorką wizerunku dla seniorów z powiatów: kartuskiego, wejherowskiego oraz Gdańska. Zadanie: Sztuka za smakiem dla dojrzałych – edycja 2024, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 3. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia z konwersacji w języku angielskim, zajęcia sportowe w tym marsze nordic walking, gra w boule dla seniorów z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego oraz Gdyni. Zadanie: Stawiamy na stały rozwój – kontynuacja zadania, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 6.500 zł.
 4. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Carpe Diem Semper” w Choczewie. Proponowane rodzaje aktywności: udział w eliminacjach powiatowych w ramach Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” dla seniorów z powiatów: bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, lęborskiego oraz Gdańska. Zadanie: Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” – edycja 5, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 5. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty z mediów społecznościowych i bezpieczeństwa w sieci, zajęcia z aktywności fizycznej: zdrowy kręgosłup, ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, ćwiczenia na siłowniach pod chmurką, ćwiczenia relaksacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia z plastyczne (decupage, ludoterapia, wspólne muzykowanie) dla seniorów z powiatu: tczewskiego oraz Sopotu. Zadanie: Aktywna pora dla seniora – edycja 2024, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 21.000 zł.
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH Pomerania w Chojnicach. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia poprawiające aktywność fizyczną w tym zajęcia na basenie, nordic walking, aerobic, gry w boule, wykłady dotyczące: żywienia osób starszych, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych, zawody sportowe w tym turniej tenisa stołowego, zawody strzeleckie, turniej szachowy, Chojnicki Rajd Seniorów, Seniorada dla seniorów z powiatów: chojnickiego oraz człuchowskiego. Zadanie: Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów: „SENIORZY NA START”, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 21.000 zł.
 7. Stowarzyszenie Inspiracja w Czarnem. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty literackie o tematyce kulinarnej, warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, wycieczka do Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego na warsztaty wyrobu tradycyjnego chleba, zabawa taneczna dla seniorów z powiatów: człuchowskiego oraz chojnickiego. Zadanie: Przepis a’la Senior, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 17.500 zł.
 8. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia poprawiające kondycję fizyczną i umysłową takie jak: nordic walking, szachy, bowling, udział seniorów w wyjazdowych zawodach sportowych: Wojewódzka Seniorada w Skarszewach, Mistrzostwa w bowlingu i Czworoboju rzutowym weteranów dla seniorów z powiatów: gdańskiego, puckiego, wejherowskiego, sztumskiego. Zadanie: Aktywny senior, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 22.500 zł.
 9. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Słupsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowe, spotkania brydżowe, zajęcia i konkurs sudoku, ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową, spotkania tematyczne, wycieczka „Śladami Kopernika”, warsztaty z zakresu korzystania z biblioteki cyfrowej dla seniorów z powiatu: lęborskiego oraz Słupska. Zadanie: Czas na Pasje ciąg dalszy, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20. 000 zł.
 10. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku. Proponowane rodzaje aktywności: rejs po Bałtyku, wycieczka na fermę strusi w Kniewie, zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne, zdrowy kręgosłup, joga, zajęcia z wizażu i pielęgnacji twarzy i ciała dla seniorów z powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego. Zadanie: Marzenie staje się celem, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 12.000 zł.
 11. Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia rekreacyjne, spotkania muzyczne, spotkania integracyjne (edukacyjne, gry zespołowe, wyjazd do instytucji kultury, warsztaty kulinarne i plastyczne dla seniorów z powiatów: kwidzyńskiego, wejherowskiego oraz Gdańska. Zadanie: Program integracyjny dla Seniorów 2024, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.000 zł.
 12. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: historyczne pogadanki i spacery integracyjne, plenerowe warsztaty malarstwa, impreza integracyjna dla seniorów z powiatów: sztumskiego, starogardzkiego oraz Gdańska. Zadanie: PO-MORZE SENIOROM, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 17.000 zł.
 13. Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: szkolenie informatyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania integracyjne w ramach organizowanych Senioriad dla seniorów z powiatów: gdańskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, kościerskiego, kartuskiego oraz Gdańska. Zadanie: Sprawność ciała i umysłu, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.500 zł.
 14. Stowarzyszenie LOS w Kościerzynie. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, warsztaty wokalne, warsztaty profilaktyki zdrowia, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty wizażu dla seniorów z powiatów: kościerskiego oraz kartuskiego. Zadanie: Seniorzy z kalendarza, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 21.000 zł.
 15. Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w Sopocie. Proponowane rodzaje aktywności: wsparcie działalności Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, ruchu społecznego powołanego do reprezentacji oraz rzecznictwa interesów środowisk senioralnych z województwa pomorskiego. Zadanie: Nic o nas bez nas! – działania Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 16. Stowarzyszenie Port w Pucku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia z aktywności fizycznej z udziałem gerontologa w tym: nordic walking, zajęcia plastyczne połączone z terapią sztuką, zajęcia z języka angielskiego, wyjazdy integracyjne do instytucji kultury dla seniorów z powiatów: puckiego oraz kartuskiego. Zadanie: Przecież każdy z nas jest młody! – jak dodać życia do lat – kolejna edycja, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 19.000 zł.
 17. Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” w Bytowie. Proponowane rodzaje aktywności: szkolenie z obsługi tabletu i korzystania z internetu, spotkania z żeglarzami i udział w zawodach żeglarskich, wyjazdy do instytucji kultury, wycieczki integracyjne między innymi do Ogrodu Botanicznego w Gołubiu dla seniorów z powiatów: kartuskiego oraz bytowskiego. Zadanie: Seniorzy-Dojrzali i Wspaniali. 2024, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 18. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: udział w harcerskim Rajdzie Rodło podczas którego będzie można poznać walory turystyczno-krajoznawcze Pomorza, konferencje z udziałem ekspertów dotyczące bezpieczeństwa seniora, profilaktyki chorób, pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów z powiatów: starogardzkiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, Gdańska oraz Gdyni. Zadanie: Salvum Seniores, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 19. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej w Sztumie. Proponowane rodzaje aktywności: organizacja spotkań mających na celu poznanie historii regionu, zebranie od uczestników najciekawszych archiwalii rodzinnych, zdygitalizowanie uzyskanych informacji i materiałów, opublikowanie i wydanie 200 egzemplarzy książki popularyzującej historię regionu na podstawie wspomnień uczestników po II wojnie światowej dla seniorów z powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego. Zadanie: Archiwa rodzinne seniorów z terenu Powiśla i Żuław, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 13.000 zł.

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2023 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (350.000,00 zł) otrzymały 23 organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów na realizację w 2023 roku następujących zadań:

 1. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowe, spotkania brydżowe, zajęcia i konkurs sudoku, ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową, spotkania tematyczne z pasjonatami historii, oraz promujące postęp techniczny j jego historię, organizacja wystawy pn. „Budownictwo Słupska w minionych latach”, wycieczka „Śladami Kopernika”. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: słupskiego i lęborskiego. Zadanie: Czas na Pasje, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 2. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW – Rumia, z siedzibą w Rumi.  Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia językowe prowadzone przez lektora języka angielskiego, sportowe: marsze nordic walking, gra w boule. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: wejherowskiego, lęborskiego oraz Gdyni. Zadanie: Stawiamy na stały rozwój, w kwocie: 4.740,00
 3. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowo-rekreacyjne: nordic walking, szachy, bowling, udział seniorów w wyjazdowych zawodach sportowych: Wojewódzka Seniorada w Skarszewach, Mistrzostwa w bowlingu i Czworoboju rzutowym weteranów. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, sztumskiego oraz puckiego. Zadanie: Aktywny senior, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 4. Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą w Tczewie. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty edukacji teatralnej, spotkania integracyjne, autorskie multimedialne działanie performatywne. Uczestnicy: seniorzy z  powiatów: tczewskiego i gdańskiego. Zadanie: Senior – performerem, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 5. Spółdzielnia Socjalna Iskra z siedzibą w Sztumskim Polu. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty aktywności fizycznej: fitness, joga, zumba oraz gry w plenerze, spacery, warsztaty kulinarne połączone z zajęciami plastycznymi w plenerze z wykorzystaniem innowacyjnych metod malarstwa, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa seniorów podczas których będą odbywać się zajęcia z elementami samoobrony. Zadanie: Siła wieku – zainwestuj w siebie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 6. Fundacja Wspólnota Gdańska, z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: cykl warsztatów: o współczesnej sztuce, dietetycznych oraz z zakresu aktywności fizycznej w tym spacery Nordic Walking. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, kartuskiego oraz Gdańska. Zadanie: Sztuka ze smakiem dla dojrzałych uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „MALWA”, z siedzibą w Malborku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia na basenie z elementami refleksologii, pogadanki tematyczne prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, pomocy przedmedycznej i samoobrony, ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: malborskiego i sztumskiego. Zadanie: Dobre życie w dojrzałym wieku uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 8. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, z siedzibą w Kartuzach. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty ruchowe wzmacniające kondycję fizyczną, zajęcia z rysunku z elementami neurografiki, pogadanki ze specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: kartuskiego, kościerskiego i gdańskiego. Zadanie: Bo we mnie jest radość, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.130,00
 9. Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, z siedzibą w Sopocie. Proponowane rodzaje aktywności: cykl otwartych spotkań informacyjno-edukacyjnych z zakresu prawa, bezpieczeństwa i zdrowia, spotkania z przedstawicieli Pomorskiej Delegatury Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów z Powiatowymi Radami Seniorów oraz z senioralnymi organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy: seniorzy z województwa pomorskiego. Zadanie: SENIOR symbolem współpracy Wszystkich z Wszystkimi dla Jego i Wspólnego dobra!, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 17.000,00
 10. Fundacja Diversity Polska, z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: seanse filmowe z panelami dyskusyjnymi z bohaterami filmu „W tym wieku można być szczęśliwym”. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: starogardzkiego, słupskiego, tczewskiego, gdańskiego oraz Sopotu. Zadanie: Ponadlokalne spotkania z filmem wraz z dyskusja i badaniami, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 11. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Carpe Diem Semper”, z siedzibą w Choczewie. Proponowane rodzaje aktywności: przygotowanie i organizacja eliminacji wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel”. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: bytowskiego, gdańskiego, kartuskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego oraz Gdańska. Zadanie: Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” – Finał Wojewódzki uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 12. Stowarzyszenie LOS, z siedzibą w Kościerzynie. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia taneczne i rekreacyjno-ruchowe, warsztaty animacyjno-teatralne, spotkania szkoleniowe z zakresu prawa i profilaktyki prozdrowotnej, warsztaty rękodzielnicze, spotkania integracyjne. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: kościerskiego i kartuskiego. Zadanie: Kluby Aktywnych Seniorów na bis, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej, z siedzibą w Sopocie. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca, zajęcia sportowe o charakterze rekreacyjnym, zajęcia z muzykoterapii, wyjazd do teatru. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: gdańskiego, wejherowskiego oraz kwidzyńskiego. Zadanie: Program integracyjny dla seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 14. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, z siedzibą w Lęborku. Proponowane rodzaje aktywności: cykliczne warsztaty nauki piosenki w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim, warsztaty nauki tańca, wycieczka do Grudziądza. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: lęborskiego, wejherowskiego oraz słupskiego. Zadanie: Senioralne warsztaty z międzynarodową piosenką, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 15. Polski Komitet Pomocy Społecznej, z siedzibą w Warszawie. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty tworzenia fotoksiążki, ćwiczenia poprawiające kondycję psychofizyczną na sali rehabilitacyjnej: zdrowy kręgosłup, ćwiczenia krzesełkowe z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Uczestnicy: seniorzy z powiatu tczewskiego oraz Sopotu. Zadanie: Aktywna pora dla seniora – kontynuacja uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 16. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, z siedzibą w Jankowie Gdańskim. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty hortiterapi, kulinarne, kosmetologiczno-relaksacyjne, cykl spacerów miasto poznawczych oraz wycieczek krajoznawczych „Mała Ojczyzna” oraz cykl spotkań integracyjnych „Odwiedziny u sąsiadów”. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: gdańskiego i Gdańska. Zadanie: „Seniorzy Razem – Silni i Aktywni”– edycja 2023, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 17. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „RAZEM”, z siedzibą w Chojnicach. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania integracyjne seniorów z dziećmi i młodzieżą „Dziadkowie-dzieciom”, organizacja Pomorskiego Dnia Aktywnego Seniora, wspólne sadzenie drzewek. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: chojnickiego i człuchowskiego. Zadanie: 2023 – Rok Aktywnego Seniora, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 18. A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza, z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty dziennikarskie i fotograficzne prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy podczas których uczestnicy dowiedzą się jak spisywać swoje opowieści związane z historiami rodzinnymi, wybrać fotografie, wystawy stacjonarne prac uczestników warsztatów. Uczestnicy: seniorzy z Tczewa i Gdańska. Zadanie: KOCHAM MOJE MIASTO, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 19. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania animacyjne, zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowania i zwiększające poczucie bezpieczeństwa między innymi z zakresu dostępności cyfrowej, wyjścia do kina, teatru lub muzeum. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: kwidzyńskiego, starogardzkiego, lęborskiego, Gdańska oraz Gdyni. Zadanie: Aktywni po etacie, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 20. Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” z siedzibą w Bytowie. Proponowane rodzaje aktywności: internetowe próby i wspólne śpiewanie grup muzycznych poprzedzone szkoleniem z obsługi tabletu i korzystania z internetu, spotkania wyjazdowe grup śpiewaczych. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: słupskiego i bytowskiego. Zadanie: Seniorzy-Dojrzali i Wspaniali. 2023, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 21. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie. Wykonawcą zadania jest: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa seniorów w zakresie oszustw i manipulacji, spotkania z lekarzem, spotkania integracyjne, muzyczne z udziałem zespołu senioralnego, udział w uroczystościach rocznicowych. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: malborskiego, sztumskiego, tczewskiego oraz Gdańska. Zadanie: Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności Seniorów poprzez muzykę, śpiew, sport, rekreację i lekcje patriotyzmu, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000,00
 22. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia ruchowo-sportowe, joga, pilates, zdrowy kręgosłup, warsztaty relaksacji i technik antystresowych, choreoterapii, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, kreatywne i plastyczne, spotkania integracyjne, wspólne wyjście do wybranych placówek kultury. Uczestnicy: seniorzy z powiatu kartuskiego i Gdańska. Zadanie: Dla każdego coś miłego” – cykl różnorodność zajęć i aktywności dla seniorek i seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.130,00
 23. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej z siedzibą: w Sztumie. Proponowane rodzaje aktywności: wykłady i pogadanki na temat historii regionu Powiśla i Żuław, kompletowanie dokumentacji fotograficznej z rodzinnych albumów z okresu powojennego, spotkania z mieszkańcami obu regionów. Najciekawsze fotografie zostaną opublikowane w przygotowywanej książce. Uczestnicy: seniorzy z powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego oraz nowodworskie. Zadanie: Fotografia źródłem pamięci seniorów z terenu Powiśla i Żuław, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 10.000,00

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2022 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (350.000,00 zł) otrzymały 22 organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów na realizację w 2022 roku następujących zadań:

 1. Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania tematyczne dotyczące bezpieczeństwa seniorów w zakresie oszustw i manipulacji, spotkania z lekarzem geriatrą, spotkania integracyjne, udział w uroczystościach rocznicowych dla seniorów z powiatów: kościerskiego, malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, słupskiego, bytowskiego, tczewskiego oraz Gdańska. Zadanie: Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.000 zł.
 2. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty tematyczne, organizacja koncertu muzyki romantycznej w plenerze, wystawa fotografii portretowej, warsztaty fotograficzne i poetyckie dla seniorów z powiatu nowodworskiego, Gdyni oraz z Gdańska. Zadanie: pokonaj reumatyzm romantyzmem uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.000 zł.
 3. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowe, spotkania brydżowe, zajęcia i konkurs sudoku, ćwiczenia poprawiające sprawność umysłową, spotkania tematyczne z pasjonatami historii, muzyki, organizacja wystawy pn. „Miniatury łodzi, okrętów i statków świata”, zwiedzanie ciekawych miejsc na Pomorzu: biogazowni w Potęgowie, wizyta w manufakturze garncarskiej Neclów, zwiedzanie zamku w Łapalicach oraz Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku dla seniorów z powiatów: słupskiego, lęborskiego, kartuskiego i kościerskiego. Zadanie: Pasje – sposób na życie, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.000 zł.
 4. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” z siedzibą w Jankowie Gdańskim. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty hortiterapi, kulinarne, kosmetologiczno-relaksacyjne, cykl spacerów miastopoznawczych podczas których seniorzy poznają urokliwe zakątki Trójmiasta, historyczne i współczesne zbiorniki wodne: „Stary Sobieski”, „Stara Orunia”, „Kazimierz”, zwiedzanie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz wycieczka do rezerwatu „Mewia Łacha” na Wyspie Sobieszewskiej. Organizator proponuje cykl spotkań integracyjnych dla seniorów przy ognisku, spacery po lasach gminy Kolbudy oraz spartakiadę w ramach, „Kolbudy Senior Challenge” – edycja 2022 dla seniorów z Gdańska i powiatu gdańskiego. Zadanie: „Seniorzy Razem – Silni i Aktywni” – edycja 2022, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000 zł.
 5. „My Kaszubi …” z siedzibą w Gdyni. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty dekoracyjne, florystyczne, kulinarne, rękodzielnicze oraz zielarskie, , warsztaty z nauki posługiwania się narzędziami – on-line dla seniorów z Trójmiasta oraz powiatów: kartuskiego, puckiego i wejherowskiego. Zadanie: ,,Wszystko dla Seniora 2”, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 11.000 zł.
 6. Fundacja Kultury Fotograficznej „Fotografia Bez Granic” z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia z historii sztuki w tym roli społeczności mennonickiej w rozwój architektury, techniki i szkolnictwa, warsztaty fotograficzne połączone z zajęciami obsługi programów do obróbki cyfrowej fotografii oraz plenery fotograficzne dla seniorów z Trójmiasta oraz powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, tczewskiego oraz kartuskiego. Zadanie: historia mennonitów w fotografii seniora, w kwocie: 16.000 zł.
 7. Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby z siedzibą w Kartuzach. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania integracyjne, zajęcia ruchowe, warsztaty wizerunkowe połączone z sesją zdjęciową. możliwość skorzystania z podstawowych zabiegów kosmetycznych, zajęcia z zakresu ziołolecznictwa, taneczna impreza międzypokoleniowa, wspólny wyjazd kulturalny dla seniorów z powiatów: kartuskiego, kościerskiego oraz gdańskiego. Zadanie: Bo wiek to tylko liczba, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 21.000 zł.
 8. Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania tematyczne z zakresu prawa i profilaktyki prozdrowotnej, warsztaty z rękodzieła ludowego, rozwoju osobistego i edukacji cyfrowej, warsztaty z animatorem wolontariatu połączone z wyjazdem do Europejskiego Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności dla seniorów z powiatów: kościerskiego i kartuskiego. Zadanie: Kluby Aktywnych Seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.000 zł.
 9. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „RAZEM” z siedzibą w Chojnicach. Proponowane rodzaje aktywności: udział w Pomorskim Dniu Aktywnego Seniora w Chojnicach 26 czerwca br. podczas którego seniorzy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalno – integracyjnych w tym przeglądzie twórczości artystycznej seniorów wraz z elementami prozdrowotnymi i edukacyjnymi. Podczas imprezy uczestnicy skorzystają z porad zdrowotnych związanych z chorobami i zagrożeniami wieku geriatrycznego oraz wykonywane będą podstawowe badania pomiaru ciśnienia, poziomu cukru jak również z porad prawnych w zakresie ochrony konsumenta i cyberprzestępczości kierowanej do seniorów dla seniorów z wszystkich powiatów województwa pomorskiego. Zadanie: Organizacja Pomorskiego Dnia Aktywnego Seniora, edycja 2022 uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 21.000 zł.
 10. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, z siedzibą w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW – RUMIA, z siedzibą w Rumi. Proponowane rodzaje aktywności: gimnastyka zdrowotna, trening oporowy, zajęcia Nordic Walking, Pro-X-Walker, Smovey, turniej integracyjny w Bule prowadzone na sali gimnastycznej, siłowni oraz w plenerze, piknik sportowo – rekreacyjny „Seniorada” na terenie AWFiS w Gdańsku planowany na przełomie maja i czerwca. Podczas pikniku będą odbywały się występy zaprzyjaźnionych zespołów oraz występy indywidualne seniorów. Seniorzy z Gdańska i powiatu wejherowskiego będą mogli skorzystać z masażu, porad specjalistycznych oraz badań w zakresie oceny stanu zdrowia. Zajęcia ruchowe odbywać się będą na terenie AWFiS w Gdańsku ul. Kazimierza Góreckiego 1 oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi ul. Mickiewicza 49. Zadanie: Aktywny Senior Pomorze, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000 zł.
 11. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: spotkania ze specjalistami z zakresu rehabilitacji, psychologii i dietetyki na temat wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, relaksacji jako alternatywnego sposobu poprawy kondycji psychofizycznej oraz zdrowego odżywiania osób starszych. Zaplanowano różnego rodzaju ćwiczenia: zdrowy kręgosłup, taniec, ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku odbywające się na siłowni i w plenerze. Wspólne przygotowywanie potraw oraz tworzenie dziennego menu z wykorzystaniem zwykłych i ogólnie dostępnych produktów oraz warsztaty kulinarne z ubiegłoroczną półfinalistką Masterchefa dla seniorów z powiatu tczewskiego i z Sopotu. Zadanie: Aktywna pora dla seniora, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 17.000 zł.
 12. Spółdzielnia Socjalna Iskra z siedzibą w Sztumskim Polu. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty aktywności fizycznej takie jak: fitness, joga, zumba oraz gry w plenerze, spacery, warsztaty z zakresu bezpieczeństwa seniorów podczas których będą odbywać się zajęcia z elementami samoobrony, dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz spotkania grupowe z psychologiem dla seniorów z powiatów: sztumskiego i malborskiego. Na zakończenie cyklu warsztatów zorganizowana zostanie wspólna biesiada przy ognisku. Zadanie: Inwestycja w siebie- zdrowy i aktywny senior, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 12.000 zł.
 13. A1 Press – Dziennikarze dla Pomorza z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty dziennikarskie i fotograficzne prowadzone przez doświadczonych dziennikarzy podczas których uczestnicy dowiedzą się jak szukać inspiracji i skąd brać pomysły na dobre teksty, jak przygotować się do rozmowy, jak zadawać pytania by uzyskać ciekawe odpowiedzi, jak napisać tekst informacyjny czy relacje z wydarzenia. Podczas warsztatów fotograficznych seniorzy dowiedzą się jak zrobić ciekawe zdjęcia, które będą ilustracją do artykułu dla seniorów z powiatów: malborskiego, gdańskiego, sztumskiego, tczewskiego, chojnickiego oraz kartuskiego. Zadanie: Warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 17.000 zł.
 14. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty z zakresu tworzenia produktów naturalnych podczas których uczestnicy nauczą się wykonywać preparaty do pielęgnacji ciała, robić świece naturalne oraz dowiedzą się jak dbać o wizerunek współczesnego seniora. Zajęcia z elementami fizjoterapii prowadzone z udziałem specjalisty obejmujące dbałość o kręgosłup oraz stawy. Wyjazd do Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy połączony z nauką tworzenia kompozycji florystycznych. Warsztaty literackie i udział seniorów w profesjonalnej sesji zdjęciowej dla seniorów z powiatów: człuchowskiego i chojnickiego. Zadanie: Senior zdrowy do działania gotowy, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 15.000 zł.
 15. Fundacja Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: udział w eliminacjach powiatowych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej dla seniorów z Trójmiasta i powiatów: tczewskiego, malborskiego, bytowskiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, puckiego, kwidzyńskiego, kartuskiego, starogardzkiego, sztumskiego. Zadanie: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” – eliminacje na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 20.000 zł.
 16. Fundacja Mikroakademia z siedzibą w Nowym Barkoczynie. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty muzyczne i teatralne obejmujące ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne, rozciągające i rozgrzewające. Podczas warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu autoprezentacji, rozwijania wyobraźni przestrzennej, korzystania z nowych technik plastycznych, tworzenia scenografii i strojów dla seniorów z powiatów: gdańskiego i kościerskiego. Zadanie: Teatralna Akademia Kompetencji Seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 16.000 zł.
 17. Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: warsztaty informatyczne odbywające się w Klubie Seniora w Gdańsku przy ul. Sobótki 5, podczas których seniorzy dowiedzą się jak korzystać z dostępnych e-usług publicznych takich jak: bankowość elektroniczna, zakładanie i korzystanie z Profilu Zaufanego, dzięki któremu możliwe jest korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz logować się na Portal Pacjenta. Wycieczka jednodniowa szlakiem rycerskim do Chełmna, Gniewu i Pelplina dla seniorów z Trójmiasta i powiatów: wejherowskiego, malborskiego, tczewskiego i puckiego. Zadanie: Seniorze, bądź aktywny-2022, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 17.000 zł.
 18. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia sportowo-rekreacyjnych takie jak: nordic walking, szachy, bowling, udział seniorów w wyjazdowych zawodach sportowych: Wojewódzka Seniorada w Skarszewach, Mistrzostwa w bowlingu i Czworoboju rzutowym weteranów dla seniorów z powiatów: gdańskiego, wejherowskiego, sztumskiego, kartuskiego i nowodworskiego. Zadanie: Aktywny senior, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 18.000 zł.
 19. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska z siedzibą w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: zajęcia z obsługi smartfona z funkcją foto, warsztaty plenerowe rysunku i malarstwa pod okiem artysty plastyka na zakończenie których odbędzie się wernisaż prac uczestników, cykl pogadanek wiedzy o Gdańsku i Regionie Pomorza oraz spacery poznawcze z przewodnikiem dla seniorów z Gdańska oraz powiatów: sztumskiego i starogardzkiego. Zadanie: „PO-MORZE SENIOROM” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 14.000 zł.
 20. Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” z siedzibą w Bytowie. Proponowane rodzaje aktywności: internetowe próby i wspólne śpiewanie grup muzycznych poprzedzone szkoleniem z obsługi tabletu i korzystania z internetu, wyjazd do teatru oraz spotkania wyjazdowe grup śpiewaczych dla seniorów z powiatów: słupskiego, kościerskiego i bytowskiego. Zadanie: Muzyczne Spotkania Seniorów 2022, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 11.000 zł.
 21. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Proponowane rodzaje aktywności: kontynuacja wydawnictwa Magazynu Senioralnego Ławeczka o cztery kolejne numery: maj-czerwiec, lipiec-sierpień, wrzesień-październik, listopad-grudzień z aktywnym udziałem seniorów w redagowaniu magazynu dla seniorów z województwa pomorskiego. Zadanie: Magazyn Senioralny Ławeczka, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 22.000 zł.
 22. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej z siedzibą w Sztumie. Proponowane rodzaje aktywności: wykłady i pogadanki na temat dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Powiśla, których zwieńczenie będzie wydanie książki pt. „Tradycyjna kuchnia Powiśla” z przepisami mieszkańców Powiśla. Biesiada Powiślańska w Mikołajkach Pomorskich podczas której zaplanowano pokaz kulinarny, degustację oraz konkurs na potrawy dla seniorów z powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego. Zadanie: Tradycyjna kuchnia Powiśla według seniorów, uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie: 10.000 zł.

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2021 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (200.000,00 zł) otrzymało 17 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2021 roku następujących zadań:

 1. Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w Sopocie na zwiększenie świadomości obywatelskiej pomorzan – zadanie: „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW – działalność Pomorskiej Delegatury na rzecz osób w wieku emerytalnym” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie PORT w Pucku na prowadzenie zajęć aktywności fizycznej, gerontokinezyterapię, forum grup senioralnych, wydarzenie sieciujące grupy – zadanie „Przecież każdy z nas jest młody!” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12.500,00 zł.
 3. Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Malwa” w Malborku na aktywizację seniorów, zdobycie wiedzy (sport: aqaaerobik, refleksologia, taniec, Nordic Walking, wykłady: lekarz, policja, historia, informatyka, wycieczki) – zadanie S.O.S dla seniora uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.500,00 zł.
 4. PZERiI Zarząd Główny w Warszawie – Oddział Okręgowy PZERiI w Gdańsku na aktywizacja seniorów (wycieczka – Kanał Elbląski, gry w szachy, warcaby, turnieje tenisa stołowego, bilarda, w Klubie Seniora) – zadanie Aktywny Senior 2021 uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.400,00 zł.
 5. Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” z siedzibą w Gdańsku na działania aktywizujące („Życie ze smakiem!” – prezentacja kulinarna, „Muzy 60+” – wystawa sztuk plastycznych wokalnych, literackich tańca. „Kolbudy Senior Challenge” – zmagania sportowe, „Wiosna w ogrodzie” – warsztat ogrodniczy, Spacery) – zadanie „”Seniorzy Razem – Silni i Aktywni!” edycja 2021″ uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.000,00 zł.
 6. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na zajęcia sportowo – rekreacyjne, udział w zawodach i spotkania towarzyskie – zadanie Aktywny senior uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.100,00 zł.
 7. Fundacja ” Sprawni Inaczej” z siedzibą w Gdańsku na warsztaty ruchowo taneczne, wydanie gazetki senioralnej „W tańcu zapisane” sesja zdjęciowa, wystawa zdjęć – zadanie „Pełniej żyć” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.500,00 zł.
 8. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem na prowadzenie zajęć aktywizujących (pierwsza pomoc, dieta, aktywności fizyczne i kulturalne, usprawnienia pamięci) – zadanie „Seniorzy w akcji – pokonać bariery uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.000,00 zł
 9. Fundacja ,, My Kaszubi …” z siedzibą w Gdyni na integrację, zmniejszenie osamotnienia poprzez naukę zoom, haft, szycie, kuchnia, szydełko) – zadanie ,,Wszystko dla seniora” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł.
 10. Fundacja BURSZTYNOWE SERCE z siedzibą w Gdańsku na poprawę kondycji psychofizycznej i podniesienie jakości życia, złagodzenie skutków osamotnienia, stanów lękowych, rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień , nawiązanie przyjacielskiej relacji poprzez warsztaty e-kompetencji, telefon do przyjaciela, zajęcia hobbystyczne i kreatywne, wystawę prac – zadanie „Architektura, Przyroda , Ludzie w malarstwie i obiektywie Seniora” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.085,00 zł.
 11. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku na wzmocnienie kompetencji, poprawę samopoczucia i bezpieczeństwa psychicznego, prezentację wykonanych prac, codzienną aktywność fizyczną – zadanie Aktywizacja seniorów LUTW poprzez spotkania na Nordic Walking i warsztaty malarsko ceramiczne metodą na wyjście z domu, walkę z osamotnieniem i powrotem do normalności w okresie pandemii uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 13.000,00 zł.
 12. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku na zajęcia fizyczne, rozgrywki sportowe, cykl spotkań o tematyce historycznej – zadanie Ciekawe zainteresowania – ciekawe życie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11.500,00 zł.
 13. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku na warsztaty rozwijające zainteresowania: decupage, pieśni i tańca, sportowo-rekreacyjne, aktywność wolontariacka, wiedza na temat aktywności obywatelskiej, Rady Seniorów, inicjatywy lokalne, rajd rowerowy, piknik, spotkania z samorządowcami, geriatrą – zadanie Partnerstwo dla aktywności senioralnej uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.500 zł.
 14. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie na podtrzymanie potencjału umysłowego seniorów kombatantów – zadanie Pomoc seniorom w ich dążeniach do aktywnego i zdrowego trybu życia uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 14.715,00 zł.
 15. Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wzrost aktywności zmniejszenie poczucia osamotnienia – zadanie Sport dla seniora uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł.
 16. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” na zmiany stereotypu i poprawienie wizerunku osoby bezdomnej w podeszłym wieku, poszerzenie wiedzy, wzmożenie aktywności bezdomnych seniorów w znaczeniu zwiększenia energii i potencjału intelektualnego oraz podmiotowego – zadanie Bądźmy w kontakcie! uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 15.000,00 zł
 17. Stowarzyszenie „Aktywny Puck” na działania wzmacniające i integrujące grupy senioralne, integracja pomiędzy grupami z poszczególnych miejscowości i gmin – zadanie KULTURALNY SENIOR uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 14.200,00 zł

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2020 roku

W 2020 roku zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego. Kwotą 238.442 zł dofinansowano działania na rzecz seniorów realizowane przez 21 organizacji pozarządowych

 • Zlecono realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. ”Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” 3 organizacjom pozarządowym  wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2020 w wysokości 40 000 zł brutto
 1. Fundacja Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie III Edycji Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” dla około 500 seniorów uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 17.000,00 zł.
 2. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na popularyzację aktywnego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych 100 osób w wieku 50+ z 6 gmin województwa pomorskiego – zadanie „Aktywny Senior” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 15.000,00 zł.
 3. Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku na wzmocnienie relacji społecznych w oparciu o kontakt ze sztuką, w formie zajęć edukacyjnych dla około 100 uczestników z Trójmiasta oraz powiatu kartuskiego – zadanie „Akademia Sztuki Trzeciego Wieku” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 8.000,00 zł.
 • W celu przeciwdziałania COVID-19, zlecono 7 organizacjom pozarządowym realizację zadań:
 1. Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku na zakup i dostarczenie paczek z artykułami pomagającymi ustrzec się przed koronawirusem dla 20 najbardziej potrzebujących i najstarszych Sybiraków z Gdyni, Sopotu i Pruszcza Gdańskiego – zadanie „Sybiracy na Pomorzu” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 4.200,00
 2. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku na zakup i dowiezienie obiadów dla 30 seniorów z terenu Słupska, powiatu słupskiego oraz lęborskiego – zadanie „Obiady dla Seniorów” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł
 3. Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP z siedzibą w Sopocie na zakup i dostarczenie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących i samotnych w tym 40 seniorów z terenu Trójmiasta, powiatu gdańskiego, słupskiego, starogardzkiego, kartuskiego, wejherowskiego – zadanie „Wsparcie działalności Centrum Kryzysowego Caritas” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł
 4. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem na zakup i dostarczenie środków ochrony osobistej, środków chemicznych, produktów spożywczych, zakup i dostarczenie posiłków oraz zakup środków ochrony osobistej dla 20 osób z powiatu człuchowskiego i chojnickiego, w tym osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych z chorobami przewlekłymi, osobom i rodzinom pozbawionym pracy i środków do życia – zadanie „Inspiracja pomaga zagrożonym” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł
 5. Stowarzyszenie PORT z siedzibą w Pucku na wsparcie aktywizacyjne skierowane do seniorów z Pucka, powiatu puckiego, Gdańska oraz powiatu kościerskiego w postaci spotkań on-line grup seniorów z dietetykiem, fizjoterapeutą, gerontologiem – zadanie „Izolacja – tak! Samotność – nie!” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000,00 zł
 6. Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „BURSZTYNOWE SERCE” na dostarczenie 400 ciepłych posiłków dla potrzebujących z powiatu wejherowskiego oraz Gdańska, przeprowadzenie akcji „Kreatywni w domu” oraz przygotowanie informatora – poradnika „Po – Mocna Dłoń” dla mieszkańców województwa pomorskiego – zadanie „Po – mocna dłoń” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10.000,00 zł
 7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku na wsparcie min 300 osób z 18 powiatów z województwa pomorskiego w tym seniorów, którzy nie są objęci opieką w domach pomocy społecznej ani innych form zorganizowanej pomocy – zadanie „Służba COVID-19″ uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 9.840,00 zł
 • Zlecono realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną” 11 organizacjom pozarządowym owraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2020 w wysokości 140 000 zł 
 1. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku na przeciwdziałanie samotności i izolacji, rozwój i nabycie nowych kompetencji, zwiększenie aktywności, wzmocnienie relacji społecznych, rozwój zainteresowań, zbudowanie odporności psychicznej i fizycznej oraz wskazanie nowych możliwości jej utrzymania w czasie zagrożenia epidemicznego i po nim dla grupy 30 seniorów (Trójmiasto, powiat kartuski, wejherowski) – zadanie „TO TWOJE ZYCIE, TO TWÓJ CZAS” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 13 100,-
 2. Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku na przeciwdziałanie samotności i izolacji, rozwój i nabycie nowych kompetencji, zwiększenie aktywności, wzmocnienie relacji społecznych, rozwój zainteresowań, zbudowanie odporności psychicznej i fizycznej oraz wskazanie nowych możliwości jej utrzymania w czasie zagrożenia epidemicznego i po nim dla grupy 30 seniorów (Trójmiasto, powiat kartuski, wejherowski)- zadanie „Akademia Aktywności – srebrna generacja” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 10 000,-
 3. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów „Zaczarowani” z siedzibą w Gdańsku na tworzenie serwisów informacyjnych, przybliżających sytuację osób dotkniętych kryzysem bezdomności i umożliwiającym osobom bezdomnym nawiązywanie relacji z innymi. Redukcja negatywnych, stereotypowych postaw społecznych wobec bezdomności. 25 seniorów (bezdomnych) z gmin Sztum, Tczew, Łęczyce, Puck, Stary Dzierzgoń, Ustka oraz Władysławowo – zadanie „ŁĄCZENIE MA ZNACZENIE!”- uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa kwocie 7 700
 4. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych i spotkań towarzyskich dla 100 seniorów mieszkańców wsi i małych miast Pszczółki, Pruszcz Gdański (gdański), Sierakowice (kartuski), Nowy Dwór Gdański, Gardeja (kwidzyński). – zadanie „STOP samotności, otwieramy nowe możliwości!” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa kwocie 15 000,-
 5. Fundacja „My Kaszubi…” z siedzibą w Gdyni na systematyczne prowadzone działania będą rozwijające zainteresowania i integrujące , wzmacniające kompetencje oraz zwiększające aktywność osób starszych. 20 seniorów z Gdyni, Sopotu i powiatu kartuskiego– zadanie „Moje dekoracje” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 13 700,-
 6. BURSZTYNOWE SERCE z siedzibą w Gdańsku na poprawę kondycji psychofizycznej zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia. Złagodzenie skutków osamotnienia, stanów lękowych i wykluczenia, Rozwinięcie zainteresowań, nawiązanie przyjacielskiej relacji przełamującej bariery dotychczasowej izolacji i poczucia zbędności u 12 seniorów z powiatu wejherowskiego (Reda) i Sopotu– zadanie „PRZYJACIÓŁKI „- promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną seniorów uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 15 000,-
 7. Stowarzyszenie PORT z siedzibą w Pucku na prowadzenie systematycznych działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, rozwijających zainteresowania, utrzymujących sprawność oraz przełamujących bariery. Wzmocnienie kompetencji oraz zwiększenie aktywności społecznej 45 osób starszych z 6 powiatów – zadanie „Ścieżki Aktywnej Starości” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12 980,-
 8. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „effetha” z siedzibą w Gdyni na prowadzenie Klubu Seniora Głuchoniemych, który umożliwi 70 seniorom słyszącym i głuchoniemym z powiatów wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, Trójmiasta wspólne uczestniczenie w życiu społecznym oraz integrację społeczną– zadanie „Wsparcie emerytów głuchoniemych” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 11 290
 9. Stowarzyszenie WAGA z siedzibą w Gdańsku na tworzenie, udostępnianie oraz dostarczenie do miejsc zamieszkania seniorów 50 pakietów kreatywnych (plastyka, trening umysłu, rozwój osobisty, techniki reminiscencyjne, gimnastyka) osobom w wieku emerytalnym w Skowarczu (25 osób) oraz Potęgowie (25 osób)– zadanie „Pakiety kreatywne dla seniorów uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12 180,-
 10. Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” z siedzibą w Bytowie na niwelowanie przyczyn uniemożliwiających kontakty zdalne osób w wieku emerytalnym. Internetowe próby chóru jak i z zespołu śpiewaczego, wspólne śpiewy, poprzedzone szkoleniem uczestników projektu w obsłudze tabletu i korzystania z Internetu. Dla 50 seniorów z powiatu bytowskiego i słupskiego – zadanie „Muzyczne wariacje – COVID 19” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 15 000,-
 11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddział Okręgowy w Gdańsku na budowanie więzi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywności społecznej, nabywanie nowych umiejętności oraz integracji emerytów i seniorów z województwa pomorskiego poprzez warsztaty kulinarne z elementami zasad prawidłowego odżywiania dostosowanego do wieku i schorzeń, a także przygotowywania prostych, smacznych i tanich posiłków, oraz zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Gdańska dla 90 seniorów z Trójmiasta, powiatu malborskiego, wejherowskiego, gdańskiego– zadanie „Warsztaty kulinarne dla Emerytów i Seniorów ” Spacerkiem do wspólnego stołu” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 14 050,-

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2019 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (58.980 zł) otrzymało 8 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2019 roku następujących zadań:

 1. Stowarzyszenie „Aktywny Puck” – na aktywizację, integrację seniorów, utrzymanie sprawności intelektualnej, rozwijanie pasji i zainteresowań 210 seniorów z powiatu puckiego, wejherowskiego i Gdyni. Zadanie „AKTYWNI SENIORZY” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000zł.
 2. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zwiększenie aktywności społecznej 110 seniorów z Rumi, Gdyni i powiatu słupskiego. Zadanie „Akademia Seniorów w Rumi” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12.980zł.
 3. Stowarzyszenie na 102 z Lęborka- na przybliżenie problematyki senioralnej lokalnej społeczności, utworzenie mapy problemów, współpracę z Radami Seniorów, integrację środowiska seniorów (190 osób) z powiatu lęborskiego, Gdańska i Rad Seniorów. Zadanie „Starość w Lęborku. Radość ?” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000zł.
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na popularyzację aktywnego stylu życia, aktywizację społeczną osób starszych, poprawę samopoczucia psychofizycznego, pozyskanie osób starszych dla aktywnego stylu życia dla 200 Osób 60+ z Trójmiasta i UTW. Zadanie „Seniorada – Aktywni razem na lata 2019″ uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 3.000zł.
 5. Stowarzyszenie „Przyszłość Regionu” przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na kreowanie pozytywnego postrzegania starości, wspieranie wszelkich form aktywności społecznej dla 100 seniorów z powiatu wejherowskiego i kartuskiego. Zadanie „Tematyczne wieczorki integracyjne” uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 2.000zł.
 6. Fundacja Barbary Średniawy z Gdańska – na przygotowanie i przeprowadzenie II Edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Prezydenta Pawła Adamowicza dla 400 seniorów z 12 powiatów. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 20.000zł.
 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku – utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dla 30 seniorów z powiatu chojnickiego i Gdańska. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000 zł
 8. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Zadanie „Senior w kulturze” dla 24 seniorów 60+ z powiatu kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000 zł

Wybrane „Dobre Praktyki” realizowane w 2018 roku w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – priorytet 4 Usługi społeczne dla osób starszych

 1. Sopot. Fundacja Niesiemy Pomoc. „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas Doskonalenie potencjału społecznozawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych”
 2. Sopot. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. „Sami swoi 3 – podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania”
 3. Gdynia. Fundacja Adaptacja. „Rozwój świetlicy opiekuńczej dla niepełnosprawnych seniorów”
 4. Gdańsk. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. „Prężny senior”
 5. Gdynia. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS. „Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego w systemie usług opiekuńczych województwa pomorskiego – Edycja III”
 6. Gorzów Wielkopolski. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. „Seniorem być to radośnie żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla niesamodzielnych seniorów w ich domach”
 7. Łódź. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa. „Sieć Życia jako system wsparcia dla osób w wieku 60+.”
 8. Gliwice. Fundacja Zakątek Pokoleń. „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności”
 9. Babice. Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS”. „Gminne Centrum Usług Senioralnych II”
 10. Pawłowice. Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla Kołowrót. „Wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych usług społecznych założenie pierwszej w Polsce winnicy przez seniorów”

 

Pomoc prawna dla poszkodowanych konsumentów. Stowarzyszenie Aquila

Stowarzyszenie Aquila - infografika Stowarzyszenie Aquila - infografika