Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

III posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Uczestnicy III spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej
fot. Barbara Bałka

15 stycznia 2018r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na III posiedzeniu spotkali się członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

 

Dominującym tematem były zagadnienia aktywności zawodowej seniorów, doradztwa i szkoleń dla seniorów oraz badań dotyczących sytuacji osób starszych.

Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku – przedstawiła sytuację Seniorów na pomorskim rynku pracy

Iwona Piotrowska Doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprezentowała Program wsparcia Seniorów realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Wyniki badań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w latach 2016 – 2017 zaprezentował Marcin Średziński z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

 

Raporty z badań i publikacji dotyczących osób starszych:


2009_Diagnoza sytuacji osób starszych w Gminie Trąbki Wielkie
2010_Instytucje wobec potrzeb osób starszych
2012_POLSENIOR
2012_Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce
2013_Aktywność społeczna gdańskich seniorów
2014_Aktywnosc społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków
2014_Sopocka starość potrzeby i aktywności starszych mieszkańców Sopotu
2015_Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin
2016_Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 r. Uwarunkowania i skutki
2016_Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
2016_Uniwersytety trzeciego wieku w roku akademickim 2014_2015
2017_Informacja na temat podejmowanych w Polsce działań na rzecz osób starszych
2017_Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016

view szablon artykułu

Kolejne spotkanie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej:
3 grudnia 2021r.   godz 11:00

Sala Herbowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27


 

Dokumenty

Regulamin Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Skład osobowy Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na II kadencję w latach 2021-2024

Uchwały:

Uchwała Nr 867/282/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 7 września 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Uchwała Nr 980/264/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Uchwała Nr 758/246/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

Zarządzenia:

Zarządzenie Nr 54/21 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 27 wrzeąnia 2021 rw sprawie ustalenia składu oraz przewodniczącego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na drugą kadencję w latach 2021 - 2025

Zarządzenie Nr 20/19 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/17 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia składu oraz przewodniczącego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na pierwszą kadencję w latach 2017 - 2021

Zarządzenie Nr 52/18 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/17 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia składu oraz przewodniczącego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na pierwszą kadencję w latach 2017 - 2021

Zarządzenie Nr 31/17 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 14.09.2017 roku w sprawie ustalenia składu oraz przewodniczącego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej na pierwszą kadencję w latach 2017-2021