POMORSKI SYSTEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Fundusze Europejskie, RP, UMWP, UE - logotypy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt pozakonkursowy w ramach Działania 06.03. Ekonomia społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022.

Celem projektu jest podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ES poprzez:

 1. koordynację działań na rzecz rozwoju ES przez ROPS, wyposażoną w narzędzia koordynacji, celem zwiększenia skuteczności i efektywności działań oraz ich realizacji wymagających oddziaływania szerszego, w wymiarze regionalnym;
 2. wyznaczanie kierunków rozwoju ES, uwzględniające uwarunkowania bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w celu umożliwienia rzetelnej oceny efektów realizowanych działań oraz ich ogniskowania w obszarach najbardziej wymagających wsparcia. Powyższe działania skierowane są do: OWES, JST i ich jednostek organizacyjnych oraz PES

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Funkcjonowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, biznesem i nauką, PES zaangażowanymi w rozwój ES w regionie.
 2. Promocja ES w regionie.
 3. Uspójnienie działalności OWES na poziomie regionalnym DZIAŁANIA:
 • organizowanie i przeprowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, kampanii społecznych,
 • doradztwo specjalistyczne,
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ES,
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ES o charakterze reintegracyjnym,
 • tworzenie raportów dotyczących agregowania działalności OWES i sieci regionalnych,
 • synchronizacja i uspójnianie działań OWES,
 • wspieranie realizacji przez podmioty ES usług użyteczności publicznej,
 • organizowanie funkcjonowania powołanego Uchwałą ZWP 598/51/15 z dnia 23.06.2015 Pomorskiego Komitetu Rozwoju ES,
 • aktualizacja i wdrażanie WPRES,
 • tworzenie i stała aktualizacja mapy zasobów i potrzeb rozwoju ES w regionie,
 • reprezentowanie interesów sektora ES na poziomie regionalnym,
 • współtworzenie lokalnych planów rozwoju ES

EFEKTY

 1. Wsparcie 50 PES
 2. Zwiększenie poziomu współpracy i skuteczności działań pomiędzy JST, JSPS, IRP, PES oraz OWES w zakresie reintegracji społ. i zawodowej.
 3. Zwiększony zakres powiązań i współpracy PES z biznesem i środowiskiem naukowym.
 4. Większa promocja ES i jej produktów w regionie

Wartość projektu: 2 604 433,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 213 768,61 zł

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.


Do pobrania:

Harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie [wersja: .xlsx; waga pliku: 76KB]

Harmonogram posiedzeń PKRES w 2020 roku [wersja: .pdf; waga pliku: 238KB]

Pomorski system PRZEDSIĘBIORCZOŚCI : koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 autorstwa Martyna Bomba