Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, którego tematem będzie konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [INFORMACJA]

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym 4 marca 2021 w godz. 8:30 – 10:30. Spotkanie prowadzone będzie w formie zdalnej (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej). Tematem spotkania będzie omówienie zasad ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

Konkurs ofert na realizację zadań SWP w roku 2021 obejmujących obszar działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

W Gdańsku uhonorowano laureata konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie dla Seniora w kategorii Pracodawca Przyjazny Seniorom

Podczas spotkania połączonego ze zwiedzaniem malowidła "Niebo Polskie" Agnieszka Kapała - Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego wręczyła nagrodę dla Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku reprezentowanego przez Władysława Kankę – Prezesa, Krystynę Kalańską – Wiceprezesa oraz Agnieszkę Kotłowską – Sekretarza. W spotkaniu z udziałem Julity Jakubowskiej – Prezesa Zarządu Miejskiego PKPS w Tczewie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowała Agnieszka Zabłocka - Zastępca Dyrektora.

Laureatka z powiatu sztumskiego w Konkursie Pomorskie dla Seniora otrzymała nagrodę w sali Niebo Polskie w Gdańsku

W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych w sali Niebo Polskie w Gdańsku Józef Sarnowski - Członek Zarządu Województwa Pomorskiego uhonorował laureatkę z powiatu sztumskiego w kategorii "Zwyczajny - Niezwyczajny Senior"- Panią Aurelię Sitek - Juszczak

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ! 01.10.2020 r. [ŻYCZENIA]

To właśnie dzisiaj, 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto zostało ustanowione w 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i stanowi znakomitą okazję, aby zwrócić uwagę całego społeczeństwa na seniorów i ich problemy.