IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Fot.: Barbara Bałka

W dniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się IV sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Podczas obrad zaprezentowano m.in. działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie polityki senioralnej.

 

Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
W panelu dyskusyjnym „Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej" uczestniczyli: Poseł Michał Szczerba – Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Mariusz Saganowski – Ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie, Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Wojciech Kutyła - Zastępca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Podczas obrad Pani Barbara Bałka – Koordynator Zespołu ds. Polityki Senioralnej (ROPS UMWP) zaprezentowała działania na rzecz seniorów realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Prezentacja do pobrania

view szablon artykułu