Konferencja online. "Senior bezpieczny i aktywny. Odpowiedzialny Konsument, świadomy Obywatel" - 5 maja br. [ZAPROSZENIE]

Grafika przedstawia Seniorów korzystających z laptopa. Źródło: Canva
Grafika przedstawia Seniorów korzystających z laptopa. Źródło: Canva

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pomorskich Seniorów do udziału w II Konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa pt. „Senior bezpieczny i aktywny. Odpowiedzialny Konsument, świadomy Obywatel". Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej 5 maja br. o godzinie 11:00.

 

Senior bezpieczny i aktywny. Odpowiedzialny Konsument, świadomy Obywatel

Tematyka Konferencji koncentrować się będzie wokół:

 • informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań,
 • zagadnień dotyczących praw konsumenta, a także
 • bezpiecznych produktów bankowych dla Seniora.

Konferencja prowadzona będzie w formie online przy pomocy aplikacji ZOOM i rozpocznie się 5 maja br. o godz. 11:00, natomiast zakończenie planowane jest na godz. 13:30. Poniżej do pobrania krótka instrukcja obsługi aplikacji. 

Program konferencji

 • od 10:55 - Aktywny link do udziału w Konferencji
 • 11:00 - 11:05 - Otwarcie Konferencji – Agnieszka Kapała Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego
 • 11:05 - 11:35 - Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - Zbigniew Pietrzak - rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Gdańsku
 • 11:35 - 11:50 - Dyskusja do ww. prelekcji
 • 11:50 - 12:20 - Senior jako konsument – prawa konsumenta - dr Sławomir Koroluk - adwokat 
 • 12:20 - 12:35 - Dyskusja do ww. prelekcji
 • 12:35 - 13:05 - Bezpieczne produkty bankowe dla Seniora - Katarzyna Burchacka-Klimczuk -ekspert z branży bankowej
 • 13:05 - 13:20 - Dyskusja do ww. prelekcji
 • 13:20 - Podsumowanie Konferencji – Agnieszka Kapała Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego

Zapisy

Zapisy do udziału w Konferencji odbywają się poprzez przesłanie maila z podaniem swojego imienia i nazwiska na adres: b.balka@pomorskie.eu w terminie do dnia 3 maja 2021r. Link do Konferencji zostanie przesłany na Państwa adres mailowy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO  informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: rops@pomorskie.eu, tel. 58-326-85-61
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iod@pomorskie.eu lub pod nr. tel. 58 32 62 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Konferencji pn. „Senior bezpieczny i aktywny. Odpowiedzialny Konsument, świadomy Obywatel", organizowanej w dniu 5 maja 2021 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w interesie publicznym w związku z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a następnie w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO.
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji – tj. 5 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia trudności technicznych, Konferencja będzie transmitowana na żywo (nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania) pod poniższymi linkami:

Do pobrania

[Powyższa grafika przedstawia skan zaproszenia do udziału w Konferencji, podpisanego przez Agnieszkę Kapałę-Sokalską - Członkinię Zarządu Województwa Pomorskiego. Zaproszenie zawiera opisane w artykule informacje.]

view szablon artykułu