XVII Posiedzenie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, odbyło się 11 stycznia 2021r. w formie zdalnej.

galeria - program spotkania
Barbara Bałka

Wstępne wyniki badania PolSenior2, aktywności sportowe Seniorów to tematy XVII spotkania Pomorskiej Rady ds Polityki Senioralnej.


Pierwsze w tym roku spotkanie Rady, poprowadziła tradycyjnie jej Przewodnicząca, Agnieszka Kapała-Sokalska – Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia były:

Prezentacja wstępnych wyników badania dotyczącego stanu zdrowia oraz jakości życia a także sytuacji ekonomicznej starszych mieszkańców Polski – PolSenior2, którą przedstawili: prof. Tomasz Zdrojewski - kierownik Projektu, dr Hanna Kujawska-Danecka - konsultant wojewódzki ds. geriatrii oraz dr Adam Hajduk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Informacje związane z aktywnością sportową seniorów, szczegółowo omówili: Piotr Klecha ze Stowarzyszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz dr Monika Wiech Dyrektor Uniwersytetu III Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP reprezentowały w spotkaniu Katarzyna Weremko – Dyrektor, Agnieszka Zabłocka – Zastępca Dyrektora oraz Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka ds. Polityki Senioralnej.

Prezentacje do pobrania:

Tomasz Zdrojewski_Pol Senior2_Wprowadzenie
Adam Hajduk_Pol Senior2_Stan funkcjonalny i sprawność osób starszych
Hanna Kujawska-Danecka_Pol Senior2_Wybrane wyniki badania
Tomasz Zdrojewski_Pol Senior2_Nadciśnienie tętnicze
Monika Wiech - Aktywność fizyczna seniorów
Piotr Klecha_Aktywności sportowe_LZS

view szablon artykułu